Suomi

Vierailurajoitukset lähisairaalan osastoilla kiristyneet

Uudenkaupungin koronavirus tiedote.
Vierailut lähisairaalan osastoilla 1 ja 2 on kielletty 17.12.2020 alkaen sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi kuitenkin aina vierailla, kunhan noudatetaan seuraavia ohjeita:
 
  • Vierailut tapahtuvat vain ko. yksikön henkilökunnan ohjauksessa. 
  • Vierailulle voi tulla vain terveenä ja täysin oireettomana.
  • Vierailijoiden ja saapuvien potilaiden tulee käyttää suu-nenäsuojainta (oma suojain mukana).  
  • Vierailijoiden määrä pääsääntöisesti kaksi vierailijaa potilasta kohden. 
  • Vierailijoita pyydetään varmistamaan vierailun sopivuus etukäteen kyseisestä yksiköstä.