Vastaa kyselyyn Uudenkaupungin taajamametsien käytöstä ja hoidosta

Kaupunki selvittää kyselyn avulla taajamametsien merkitystä, käyttöä ja kehitystoiveita kuntalaisilta, vapaa-ajanasukkailta sekä vierailijoilta

Kysely on sulkeutunut.
Kiitos vastanneille. Vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkistetaan alkuvuodesta 2021.


Taajama-alueella sijaitsevat metsät ovat merkittävä osa Uudenkaupungin kaupunkiluontoa ja maisemakuvaa, ja ne tarjoavat monenlaista hyvinvointia asukkaille ja kaupungissa vieraileville. 

Taajamametsällä tarkoitetaan asutuksen keskellä tai välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa metsää. Taajamametsää on Uudessakaupungissa yli tuhat hehtaaria.

Kaupunki haluaa kyselyn avulla selvittää toiveita ja ajatuksia, mikä on taajamametsien merkitys asukkaille ja vierailijoille, miten taajamametsiä käytetään ja miten käyttöä ja hoitoa tulisi kehittää. 

Taajamametsäkysely toteutetaan 23.11.-7.12.2020 välisenä aikana. 

Karttapohjaisessa kyselyssä on lisäksi mahdollisuus osoittaa kartalla itselle tärkeitä kohteita ja esittää toiveita kohteiden rakenteisiin tai hoitoon liittyen.  Vastauksia toivotaan laajasti kaikilta asukkailta ja taajamametsien käyttäjiltä. Kysely toteutetaan nimettömänä.  

Kyselyn tuloksia käytetään parhaillaan laadittavassa taajamametsien kunnossapitoluokituksessa. Tietoja hyödynnetään myös vireillä olevassa keskusta-alueen yleiskaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.   Kunnossapitoluokitusta tehdään keskustan asemakaava-alueella sijaitsevissa taajamametsissä Santtiosta Sorvakkoon. Työ perustuu viheralueiden RAMS-kunnossapitoluokitukseen, joka on uudistettu tänä vuonna. Luokituksella kuvataan taajamametsien yleisilmettä, käyttötarkoitusta ja kunnossapidon ja hoidon laatutasoa. Luokituksen yhteydessä tehdään kohteille hoitosuositus. 

Taajamametsille on viisi kunnossapitoluokkaa:
1. Arvometsä,
2. Lähimetsä,
3. Ulkoilu- ja virkistysmetsä,
4. Suojametsä ja
5. Talousmetsä. 

Lisäksi lakisääteisille suojelualueille on oma Suojelualueet -luokkansa.  

Luokituksen yhteydessä laaditaan myös periaatteet ja yleisohjeet Uudenkaupungin taajamametsien käytölle ja hoidolle. Periaatteissa pyritään kattavasti huomioimaan erilaiset tavoitteet ja arvot, joita taajamametsiin liitetään. Siksi kyselyssä on kysymyksiä myös tähän liittyen. 

Luokituksen ja periaatteiden laadinnasta vastaa Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalvelut / ProAgria Länsi-Suomi.  
Tuloksista tehdään yhteenveto ja niistä kerrotaan alkuvuodesta 2021.  

Useita tapoja osallistua:

1. Vastaa karttapohjaiseen verkkokyselyyn: https://new.maptionnaire.com/q/82pzz6e2n67n
Jotkin kyselyn osa-alueet saattavat vaatia selaimen päivitystä toimiakseen. 

2. Vastaa perinteiseen verkkokyselyyn: https://webropol.com/s/ugintaajamametsat
Ei sisällä mahdollisuutta karttamerkintöihin.

3. Käy täyttämässä paperinen lomake palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.

 
Lisätietoja: 
Kaupunginpuutarhuri Saija Peltola, Uudenkaupungin kaupunki, 
saija.peltola@uusikaupunki.fi, puh. 050 053 8612 

Maisema- ja ympäristöasiantuntija Terhi Ajosenpää, Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, 
terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 825 1221 
 
 

Karttapohjaisessa kyselyssä voit merkitä kartalle suosikkipaikkojasi ja -polkujasi, vaikkapa hyviä eväänsyöntipakkoja. Voit myös kommentoida kohteita ja esittää kehitystoiveita.
Hakametsästä Ketunkalliolle kuljetaan paljon tätä järvien välimaastoon sijoittuvaa polkua pitkin.
Komean kuusimetsän läpi kulkee tämä polku Kasarminlahden maastossa.
Hiun laavulle johtavia polkuja on tämän syksyn aikana paranneltu paikoin mm. pitkospuilla.