Suomi
Varhaiskasvatuksen katuteatterijuhla Uudenkaupungin syntymäpäivänä
Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen

Maaliskuusta alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen arvioimaan ja ennalta sovittuun lapsen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan.

Maaliskuusta alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu perheen arvioimaan ja ennalta sovittuun lapsen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan. Kokoaikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan keskimäärin yli 35 h viikossa kestävää varhaiskasvatusta. Laskettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa vastaavasti osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 35 tuntia viikossa.

Uuden lain astuessa voimaan 1.3.2017 alkaen tehdään uusi maksupäätös ja sopimus lapsen varhaiskasvatuksesta, jossa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, joista valittu varhaiskasvatusaika koostuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kuukauden ajaksi.

Perheiden tulee tehdä sopimus varhaiskasvatuksen esimiehen kanssa lapselle varatusta hoidosta!
Lapsiperheet