Suomi

Vaikuta Itämeren suojeluun - Kerro kantasi

Itämeren suojeluun haetaan ideoita sekä äänestetään ideoista. Nyt on mahdollista vaikuttaa Turun kaupungin Itämeren suojelun toimenpiteisiin Kerro kantasi-verkkopalvelussa.

Vaikuta Itämeren suojeluun - Kerro kantasi
Turun kaupunki hakee Itämeren suojelemiseksi Turun alueen vesien parantamiseen ja suojeluun liittyviä ehdotuksia, jotka vaikuttavat laaja-alaisesti ja jotka toteutetaan yhteistyössä Itämerihaasteen kanssa.
Ehdotusten tulee olla toteuttamiskelpoisia vuonna 2020, eivätkä niiden kustannukset saa ylittää 50 000 euroa. Voit myös jättää ehdotuksen ilman budjettia, jolloin lisäämme siihen kustannusarvion mahdollisimman nopeasti. Ehdotuksissa tulee huomioida Itämerihaasteen arvot: puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Itämerihaasteen arvojen vastaiset ehdotukset hylätään.

Suosituimmat ja toteutuskelpoiset ehdotukset toteutetaan. Peukuta suosikki ehdotustasi.  Voittajia voi olla useampia tarkoitukseen varatun 50 000 euron puitteissa. Tammikuussa 9.1. klo 9-12 järjestetään avoin työpaja, jossa voittaneiden ehdotusten jättäneiden kesken ideoidaan ja sovitaan, mitä tehdään ja kenen kanssa.          

Käy verkkopalvelussa ja Kerro kantasi. Vaikuttaa voit 2.–15.12.2019 välisenä aikana osoitteessa
https://kerrokantasi.turku.fi/ehdotuksiaitamerensuojeluun?headless=false&lang=fi

Itämerihaaste
Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen Itämerihaaste perustettiin vuonna 2007 kaupunginjohtajien yhteisestä aloitteesta. Itämerihaasteen tavoite on sitouttaa kaupunkeja, kuntia ja muita organisaatioita vapaaehtoisiin Itämeren suojelutoimenpiteisiin. Itämerihaaste on myös kasvanut kansainväliseksi verkostoksi, johon kuuluu lähes 300 eri toimijaa Itämeren alueelta. Itämerihaaste järjestää yhteistyössä verkostojäsenten kanssa mm. yleisölle avoimia tapahtumia, kuten rantatalkoita.
Tietoa Itämerihaasteesta
http://www.itamerihaaste.net/tietoa_meista