Kaupunkisuunnittelu

Uusikaupunki sai valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan

Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä pyritään parantamaan kunnissa ympäri Suomea ja myös valtio pitää tärkeänä tukea rahallisesti tätä kehitystä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jakoi kuntiin avustuksia tälle vuodelle yhteensä 530 000 euroa ja Uuteenkaupunkiin tästä summasta saatiin 28075 euroa.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tehdään Uuteenkaupunkiin tämän vuoden aikana ja se on Uudessakaupungissa lajissaan ensimmäinen. Hankkeen ohjausryhmän muodostaa Kestävän ja turvallisen liikkumisen poikkihallinnollinen työryhmä. Tarkoituksena on luoda hyvät työkalut kävelyn ja pyöräilyn suunnitelmalliseen edistämistyöhön.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa käsittelee kaksi eri lautakuntaa (Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta ja Tekninen lautakunta) ja sen hyväksymisestä päättää lopulta Kaupunginvaltuusto.
Ohjelma annetaan luonnosvaiheessa tiedoksi myös Sosiaalilautakunnalle sekä Terveyslautakunnalle.
 
” Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimisella pureudutaan haasteisiin ja etsitään parhaita ratkaisuja Uudenkaupungin - keskustan, Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan -lähtökohdista.
Monialainen Kestävän ja turvallisen liikkumisen työryhmä lähtee nyt työstämään aihetta kävelyn ja pyöräilyn edistämisen osalta. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa tehdessä varaudutaan samalla jo tulevaisuuden laajempaan kokonaisuuteen, Kestävän liikkumisen ohjelmaan, johon kuuluvat myös joukkoliikenne ja muut kulkumuodot.
Työryhmän tavoitteena on kestävä, toimiva, vetovoimainen, turvallinen ja terveellinen Uusikaupunki, joka rakennetaan yhdessä.”