Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Uusikaupunki mukana keskustojen elinvoimalaskennassa

Elävät Kaupunkikeskustat -yhdistyksen tuore elinvoimamittaus osoittaa, että suomalaiset kaupunkikeskustat elävät rakennemurroksessa. Kivijalkakauppoja kurittaa lisääntyvä verkkokauppa ja toisaalta keskustojen ulkopuoliset kauppakeskukset.

Uudenkaupungin keskusta oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana kuntien elinvoimalaskennassa. Laskentaa on tehty osassa kuntia jo viisi vuotta. Tänä vuonna laskennassa oli mukana 39 keskusta-aluetta. Uudenkaupungin oma raportti valmistuu tässä lähiviikkoina.

Elinvoimaluvut eivät ole kuntien kesken suoraan vertailtavissa vaan kunnan elinvoimalukua on järkevintä katsoa suhteessa edellisiin vuosiin. Uudestakaupungista saatiin tänä vuonna ns. pohjalukemat, joihin seuraavien vuosien kehitystä voidaan verrata.  Laskennassa mukana olleista kaupungeista vain neljässä on onnistuttu säilyttämään elinvoimaisuutta.
 
Uudestakaupungista ei ole käytettävissä seurantatietoja, mutta alustavia johtopäätöksiä tosin jo tämän hetken tietojen pohjalta voidaan esittää. Uudenkaupungin tilanne näyttäisi olevan ihan kohtuullisella tasolla. Tosin kuumien yritysten eli yritysten, jotka ovat avoinna myös lauantaisin, suhteellinen osuus kaikista yrityksistä on aika alhainen. Keskustassa toimii paljon arkiyrityksiä ja toimistoja. Kaupallinen tiiviys keskustan alueella on neljää keskeistä korttelia lukuun ottamatta väljää jo keskustan rakenteesta johtuen. Kaupan tiloja on pääosin vain katukerroksessa ja kaupallinen tila ei juuri jatku korttelien sisään. Keskeisten korttelien jälkeen kaupalliset toiminnot hajautuvat nopeasti. Tyhjiä liiketiloja keskustassa ei kuitenkaan ole hälyttävää määrää.
 
Elinvoimalaskenta perustuu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) menetelmään. EKK on Suomen keskustakehittäjien kattojärjestö, johon kuuluvat jäseninä kaupungit, keskustayhdistykset, kaupan ja kiinteistöalan toimijat. EKK julkistaa elinvoimalaskennan tiedot vuosittain kaikista mukana olevista keskustoista.

Kokonaisraportti laskentatuloksista löytyy täältä.