Suomi

Uusia toimenpiteitä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella koronapandemian leviämisvaiheen hillitsemiseksi

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi 8. joulukuuta Varsinais-Suomen siirtyneen koronapandemian leviämisvaiheeseen. Tartuntamäärät ovat kasvaneet ja tapausmäärien kasvunopeus on selvästi kiihtynyt. Tällä hetkellä merkittävä osa tartunnoista tulee lähipiiristä. Tartuntoja on tullut myös oppilaitoksissa, työpaikoilla sekä ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä eri puolilla maakuntaa. Uudenkaupungin kaupunki on tehnyt päätöksiä toimenpiteistä, joilla pyritään epidemian hillitsemiseen kontakteja ja liikkuvuutta minimoimalla.

Koronainfo

Uudenkaupungin kaupungin mediatiedote 9.12.2020 klo 10.30

Uudessakaupungissa on epidemian alusta lähtien todettu yhteensä 23 tartuntaa. Yhteistoiminta-alueella kokonaisuudessaan tartuntoja on 28. Viimeisissä tartunnoissa tartunnanlähde on jäänyt tuntemattomaksi. Koska tartunnanlähdettä ei ole pystytty jäljittämään, on mahdollista, että epidemiatilanne huononee entisestään koko maakunnan ollessa leviämisvaiheessa. 
 

Perusopetuksen 4.–9. luokat etäopetukseen 

Uudenkaupungin terveyslautakunta on koronapandemiaryhmän suosituksesta päättänyt 8.12. kokouksessaan, että Uudenkaupungin perusopetuksen 4.–9. luokat siirtyvät etäopetukseen 14.12.2020 – 7.1.2021. Etäopetukseen siirtyminen ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. 
 
Korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset jatkavat etäopetuksessa aiemman suosituksen mukaisesti. 
 

Julkiset vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilat suljetaan 

 Lisäksi julkiset vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilat suljetaan 14.12.2020 – 7.1.2021.  
Lasten ja nuorten pienimuotoinen harrastetoiminta ulkotiloissa, johon ei liity lähikontaktia on yhä mahdollista ja suositeltavaa. 

 
Uudessakaupungissa tilapäisesti suljettavia julkisia tiloja ovat: 

 • Kaupungin sisäliikuntasalit, kuntosalit, uimahalli, jäähalli.  

 • Sulkeminen koskee myös museota, kirjastoa, kulttuurikeskus Crusellia sekä Kierrätyskeskusta.  

 • Nuorisotalo Vantti suljetaan jo 10.12.  

 • Kalannin nuokkari suljetaan jo 11.12.  

Nuorisopalveluiden toiminta 10.12.2020-7.1.2021. Nuorisotyö nostaa etäyhteyksillä tapahtuvaa valmiutta ja tekee tiivistä yhteistyötä koulujen oppilashuollon kanssa.  Nuorisotyöntekijät voivat myös rajoitusten aikana tavata nuoria sisätiloissa kasvotusten sopimuksen mukaan ja maskien kanssa, mutta ei ryhmissä.  Nuorisopalvelut järjestävät etänuokkareita Discordissa, erikseen ilmoitettavina aikoina. 


Päätökset perusopetuksen 4.–9. luokkien siirtymisestä etäopetukseen ja julkisten vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilojen sulkemisesta koskee koko yhteistoiminta-aluetta.  

 

Vierailusuositukset pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä  

Uusia suosituksia on tullut muun muassa vierailijoiden määrään, vierailun kestoon, yleisissä tiloissa oleskeluun sekä vierailuista kotiin ja läheisten luokse.  

 • Vierailulle voi tulla 1–2 läheistä kerrallaan.  

 • Vierailu voi kestää korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan.  

 • Tapaamisesta sovitaan etukäteen. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo.  

 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.  

 • Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.  

 • Henkilökunta opastaa ja auttaa läheistä käsihygienian toteuttamisessa sekä suojainten käytössä, jos se on tarpeen. 

 • Läheinen pitää 1–2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan. 

 • Läheinen ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan henkilökunta ohjaa hänet suoraan asukkaan omaan huoneeseen tai vaihtoehtoisesti yksikössä olevaan erilliseen tapaamispaikkaan.  

 • Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita.  

 • Tapaamisten toteuttaminen ulkoillen on edelleen suositeltavaa.

 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.  

 • Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei suositella

  Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona pitää kuitenkin aina voida vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.   

Suositellaan, että myös yksityiset toimijat ottavat nämä suositukset käyttöönsä. 

 

Maskit käyttöön, turvavälit huomioon, kontaktit minimiin 

Aiempaa suositusta maskien käytöstä toivotaan nyt erityisesti noudatettavan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä, taksissa, julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa ym. kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.  
 
Ensisijaisen tärkeää on myös edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua. 

 

Ihmisten toivotaan nyt välttävän kaikkea tarpeetonta liikkumista ja matkustelua. Näillä toimenpiteillä halutaan turvata kuntalaisten hyvinvointi, mahdollistaa joulun ja uuden vuoden viettäminen sekä hillitä epidemian leviämistä kaikin mahdollisin keinoin. 

 

Tartuntojen määrää päivitetty julkaisun jälkeen.