Uusi kustannustuki hakuun joulukuussa

Hallituksen lakiesitys uudesta kustannustuesta yrityksille on annettu 29.10.2020 ja se on nyt eduskunnan käsittelyssä. Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta sen uskotaan vastaavan paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.
Tavoitteena on, että lakimuutokset saadaan voimaan joulukuussa ja kustannustuen haku avataan joulukuun lopussa. Yritykset hakevat tukea edelleen Valtiokonttorista.

Kustannustuen ehtona olisi edelleen, että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi, minkä vuoksi yrityksellä vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista palkka- ja muista kuluista.  Liikevaihdon laskua tarkastellaan sekä toimialatasolla että yrityskohtaisesti. Edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia. Lisäksi yritysten tulee täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Mikäli toimialalla yritysten liikevaihdon lasku on vähintään 10 prosenttia, tämä osoittaa, että ala on kärsinyt koronasta. Mikäli toimialan liikevaihto ei ole laskenut 10 prosenttia, mutta yritys katsoo, että koronapandemia on vaikuttanut sen liiketoimintaan, yrityksen on hakemuksessaan osoitettava painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa.

Tukikauden pituus pitenee viiteen kuukauteen, liikevaihdon mininimiraja poistuu

Tukikauden pituudeksi ehdotetaan viittä kuukautta ajanjaksolla 1.6.2020–31.10.2020. Liikevaihdon laskua verrataan tukikautta vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Toukokuun 1.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Tukeen oikeuttavan liikevaihdon minimiraja (20 000 euroa 4 kuukauden vertailukaudella) poistetaan. Pienin maksettava tuki olisi edelleen 2000 euroa.

Tuen piiriin kuuluvista toimialoista säädetään myöhemmin erillisellä asetuksella. Toimialat määritellään Verohallinnolta saatavien kesä-lokakuun 2020 liikevaihtotietojen perustee