Uusi kustannustuen hakukierros yrityksille avautuu 21.12.

Uusi kustannustuen hakukierros on avattu. Kustannustukeen on viime kesään verrattuna tehty muutoksia, joiden ansiosta sen uskotaan vastaavan paremmin eniten koronapandemiasta kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.

Alistakatua jouluvaloissa
Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi vähintään 30 % kesä-lokakuussa 2020. Yritys voi käyttää kustannustukea joustamattomien kustannusten ja palkkamenojen kattamiseen. Tuella ei kuitenkaan korvata liikevaihdon laskua. Pienin maksettava tuki on edelleen 2000 euroa ja suurin 500 000 euroa.
 
Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, mikä tulisi olla vähintään 10%.  Tukeen oikeuttavat toimialat on erikseen listattu Valtiokonttorin sivuilla. Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialaa ei olisi mainittu valtioneuvoston asetuksessa. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.
 
Tuen määräytymisperusteiksi luettavien joustamattomien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla erilainen. Joustamattomiin kuluihin voidaan lukea muun muassa vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Menetyksiä voivat olla esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneet yrityksen ennakkomaksut.
 
Tarkempaa tietoa kustannustuesta löydät Valtiokonttorin sivuilta:
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#ohjeet-tuen-hakuun