Suomi

Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa

Kutsu yhdistysiltaan
Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa kaupungin ja kolmannen sektorin väliseen yhdessä tekemiseen – yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja kutsutaan mukaan osallistumaan!
 
Useissa kuntien strategioissa mainitaan yhdistykset ja järjestöt yhteistyökumppaneina. Strategiamaininnoista huolimatta useimmista kunnista periaatteet ja linjaukset yhteistyölle kuitenkin puuttuvat tai yhdistykset nähdään vain potentiaalisina palvelujen tuottajina, ei tasaveroisina kehittämiskumppaneina.
 
Yhdistyskenttä on moninainen ja alati muuttuva, jolloin tämän kirjon hahmottamiseksi on tärkeää olla rakenteita keskustelujen käymiselle ja yhteistyölle. Yhtenä perusrakenteena voidaan nähdä yhdistysohjelma, jonka tarkoitus on olla toimintaa ohjaava ja kannustava paperi suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen yhdessä tekemiseen.
 
Varsinais-Suomen Kylät ry on kehittänyt työkaluksi kunnallista järjestöstrategiaa tai yhdistysohjelmaa, jolla voidaan arvioida yhdistysten ja järjestöjen merkitystä ja roolia kunnassa sekä kehittää kolmannen sektorin yhteistyötä niin kunnan kanssa kuin yhdistystenkin kesken.
 
Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen järjestämässä Kumppanuuksilla hyvää elämää -illassa kyläasiamies Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry:stä esittelee yhdistysohjelmaa, asiaan haetaan näkökulmia myös yhteisissä pöytäkeskusteluissa.

Tervetuloa kumppanuusiltaan to 4.4.2019 klo 18 kulttuurikeskus Cruselliin

Ilmoittaudu tästä