Suomi

Uudessakaupungissa startattiin kohti kumppanuutta

Uudenkaupungin kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut kutsuivat keskiviikkona 28.11.2018 paikallisia kolmannen sektorin toimijoita Kumppanuuksilla hyvää elämää -iltaan Kulttuurikeskus Cruselliin. Paikalle tulleiden asiasta kiinnostuneiden toimijoiden määrä ylitti järjestäjien odotukset myönteisesti, paikalla oli puolensataa osallistujaa.


Iltaa juontanut kulttuurikoordinaattori Petri Hatakka totesi tilaisuuden aluksi, että kumppanuus-ilta taitaa olla ensimmäinen laatuaan kaupungissa sen 401-vuotisen historian aikana. Tervehdyspuheenvuorossaan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Seppo Laine, joka on ollut aktiivisesti mukana pohtimassa järjestöyhteistyön haasteita ja mahdollisuuksia Uudessakaupungissa, totesi tarpeellisuuden lähteä syventämään ja uudistamaan niin kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kuin kolmannen sektorin toimijoiden keskinäistäkin yhteistyötä kohti kumppanuutta. Hän uumoili, että polku tullee olemaan pitkä, kivinen, mäkinen ja mutkainen, mutta liikkeelle tulee ja kannattaa lähteä.

Uusikaupunkilaisille toimijoille viitoitettiin kehittyvää yhteistyötä kohti kumppanuutta Salla-Maria Lauttamäen esittelemän Järjestöyhteistyön tiekartan, Juuliska Seikolan  kunta - järjestö -yhteistyön hyvien käytäntöjen ja Sonja Stenmanin neljännen sektorin uuden kansalaisaktiivisuuden mahdollisuuksien kautta. Osallistujilta kysyttiin tilaisuuden aikana kokemuksia kokemuksia paikallisesta yhteistyöstä ja kehittämisen tarpeista mobiilikyselyllä. Toiveita esitettiin mm. yhdessä tekemistä kaikkien toimijoiden välillä, yhteisiä tapaamisia ja tutustumista, yhteisiä tiloja, yhdistyskoordinaattoria ja koulutuksia. 
 
Tunnelma tilaisuuden jälkeen jäi odottavaksi; miten tästä illasta eteenpäin. Hyvinvointipäällikkö Asta Engström kokosi illan antia todeten, että tällä tapahtumalla alkanut kumppanuus-työ perustuu vahvasti kaupungin ”Oikeenlaista kemiaa” -strategiaan, joiden päämääriä Hyvä elämä ja Kehittyvä yhteistyö lähdetään toteuttamaan myös tässä työssä. Engström totesi, että yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa on erittäin merkityksellistä Uudenkaupungin kaupungin hyvinvoinnin edistämisen työssä, sillä hyvinvointia edistetään ihmisten arjessa - juuri siellä, missä kolmas sektori toimii ja tunnistaa ihmisten hyvinvoinnin tilaa. 

 
Tilaisuuden lopuksi Engström esitti osallistujien vahvasti myötäillessä, että Uusikaupunki tulisi mielellään kummikunnaksi Järjestöyhteistyön tiekartan jalkauttamisessa toimintaan. Varsinais-Suomen liiton edustaja Salla-Maria Lauttamäki otti kopin ehdotuksesta. Yhteistyötä tiekarttaa hyödyntäen tullaan joka tapauksessa tekemään kumppanuustyötä kehitettäessä eteenpäin Uudessakaupungissa.
 
Uudenkaupungin kaupungin lisäksi tapahtuman toteuttamisessa oli mukana Varsinais-Suomen Liitto, Leader Ravakka ja Uudenkaupungin Apoli.