Uudessakaupungissa otetaan käyttöön uusia koronasuosituksia ja rajoituksia leviämisvaiheen estämiseksi

Uudenkaupungin koronavirus tiedote.
Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä on 1.12.2020 antanut uudet suositukset maakunnan nopeasti heikentyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Suositukset ovat voimassa 3.–23. joulukuuta 2020 koko maakunnan alueella. Koronaviruspandemia on Varsinais-Suomessa leviämisvaiheen uhassa.

Uusissa suosituksissa vähennetään kontakteja ja liikkuvuutta eri tavoin. Koordinaatioryhmä on pohtinut suosituksia suhteessa tilanteen välttämättömyyteen sekä vaikuttavuuteen. 

Uudessakaupungissa suositukset otetaan käyttöön täysimääräisesti.

Suositukset yleisötilaisuuksiin

Sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa pitää noudattaa erityistä huolellisuutta maskien käytössä ja turvaväleissä. 

Suositukset yksityistilaisuuksiin

Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää.

Rajoitukset kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotiloissa

Kirjastojen toiminta järjestetään niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin. Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. 

Kulttuurikeskus Crusellin yleisötilaisuudet keskeytetään. Crusellin taidenäyttelytila on auki, mutta tilassa voi vierailla kerrallaan maksimissaan kymmenen henkilöä. Vierailijoilta edellytetään kasvomaskin käyttöä.

Wahlbergin museotalossa voi vierailla vain kymmenen asiakasta kerrallaan. Museon henkilökunta ohjeistaa tarvittaessa asiakkaita odottamaan vuoroaan vierailulle. Museoasiakkailta edellytetään kasvomaskien käyttöä.

Nuorisotalot pysyvät avoinna ja turvallista toimintaa järjestetään koronarajoitukset huomioiden. Yläkouluikäisiltä ja sitä vanhemmilta nuorilta edellytetään kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa. Nuorille tarjotaan eri kanavissa tietoa koronaviruksesta ja testiin hakeutumisesta sekä tuetaan nuorten jaksamista.

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi 4.12.2020 tai toteutettavan etäopetuksena. Suositus koskee aikuisille järjestettävää toimintaa.

Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Rajoitukset liikuntatiloihin ja harrastetoimintaan

Yli 20-vuotiaiden toiminta

 • Kaupungin sisäliikuntatilojen yli 20-vuotiaiden toimintaan varatut vuorot perutaan, pois lukien maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta. Rajoitus ei koske kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.
 • Kaupungin sisäliikuntatilojen liikuntavuorot, joissa on alle ja yli 20-vuotiaita harrastamassa liikuntaa yhtä aikaa perutaan.
 • Uimahalli ja uimahallin kuntosali suljetaan yleisöltä 3.12. – 25.12., poikkeuksena alle 20-vuotiaiden seuratoiminta. Muut kuntosalit suljetaan yleisöltä 3.12.–23.12.
 • Kaupungin liikuntapalvelujen ohjattu harrastetoiminta päättyy 2.12.
 • Jäähallin yleisöluisteluvuorot keskeytetään.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten.

Alle 20-vuotiaiden toiminta

 • Kaupungin hallinnoimien sisäliikuntatilojen alle 20-vuotiaiden toimintaan varattuja vuoroja ei peruta. Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden ottelu- ja kilpailutoiminta tulee keskeyttää.
 • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia. Myös ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa. Jäähallin yleisöluisteluvuorot keskeytetään.

Liikuntapaikoilla on edelleen aiemmin tiedotetut voimassa olevat linjaukset ja määräykset mm. yli 15-vuotiaiden maskin käytön, turvaetäisyyksien noudattamisen ja käsihygienian osalta.

Muu lasten ja nuorten harrastetoiminta voi jatkua, kunhan tosiasiallisesti huomioidaan turvavälien ja muiden koronavarotoimien toteutuminen. Aikuisten kohdalla myös muu harrastetoiminta suositellaan tauotettavan tai toteutettavan etänä.

Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Suositukset opetukseen ja varhaiskasvatukseen

Korkeakoulut jatkavat etäopetuksessa aiemman suosituksen mukaisesti.

Toisen asteen opetus

 • Lukioissa siirrytään etäopetukseen mahdollisimman pian, viimeistään 7.12. alkaen.
 • Ammatillisessa opetuksessa siirrytään etäopetukseen 3.12. alkaen, poikkeuksena välttämätön lähiopetus.
 • Toisen asteen etäopetussuositus on voimassa oppilaitosten joululomiin saakka.

Ylä- ja alakoulut

 • Ylä- ja alakouluissa jatketaan lähiopetusta. Jos tartuntaketjuja tulee, kouluissa hyödynnetään määräaikaista etäopetusta tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja jäljityksen tehostamiseksi. Jos tartuntoja todetaan, opetusryhmä asetetaan karanteeniin.
 • Koulujen henkilökunta käyttää kasvomaskeja.
 • Yläkoulujen oppilaat ottavat käyttöön kasvomaskit.
 • Lähiopetuksessa ja koululiikunnassa vältetään lähikontakteja ja kontaktilajeja.

Esiopetus ja varhaiskasvatus

 • Henkilökunta käyttää ensisijaisesti kasvomaskeja tai vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. Aivan pienimpien lasten kanssa työskentelevät käyttävät suojaimia mahdollisuuksien mukaan.

Matkustaminen kotimaassa

Tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle ja muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee välttää. Tällä halutaan estää, että toistaiseksi hieman paremmassa koronaepidemian vaiheessa olevan Varsinais-Suomen tilanne ei entisestään pahenisi.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaaminen

Vierailut vanhustenhuollon ja vammaisten asumispalveluyksiköissä sekä lähisairaalan osastoilla ovat mahdollisia seuraavia THL:n ohjeistuksia noudattaen:
 
 • Vierailulle voi tulla 1-3 läheistä kerrallaan.
 • Tapaamisesta sovitaan etukäteen. Läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse.
 • Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana.
 • Läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta. Henkilökunta opastaa tarvittaessa.
 • Läheinen pitää 1-2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
 • Läheinen ei turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan menee suoraan asukkaan omaan huoneeseen.
 • Henkilökunta ohjeistaa läheistä soittamaan tarvittaessa apua puhelimella tai asukkaan hälytysrannekkeella.
Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona voi kuitenkin aina vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita.

Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.

Katsaus Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen koronatilanteeseen 1.12.2020

Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella on todettu epidemian alusta lähtien yhteensä 22 koronavirustartuntaa. Koronapandemia on jälleen kiihtynyt Varsinais-Suomessa. Viime viikon aikana (23.–29.11.) maakunnassa todettiin 171 uutta tartuntaa.
 
Yhteistoiminta-alueella on viime viikolla tehty koronavirustesti 192 henkilölle julkisessa terveydenhuollossa. Testejä tehdään myös yksityisessä terveydenhuollossa.