Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen toimenpiteet vaikeutuneen koronavirusepidemian vuoksi

Terveyslautakunta päättää sulkea välittömästi tilat seuraavissa kouluissa 22.12.2021 saakka: Vehmaan koulu, Hakametsän koulu, Kalannin koulu, Uudenkaupungin yhtenäiskoulu. Koulujen 4-9 vuosiluokat siirtyvät päätöksen johdosta etäopetukseen. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvassa asemassa olevia oppilaita.

Uudenkaupungin koronatiedote.

Varsinais-Suomen koronapandemian koordinaatioryhmä kokoontui 30.11.2021. Maakunta on epidemian leviämisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku on maakunnassa tiukoista toimenpiteistä huolimatta edelleen kasvussa. Koordinaatioryhmässä päätettiin, että kaikki voimassa olevat suositukset jatkuvat turvaohjeiden osalta. Maakunnassa on otettu käyttöön mm. etätyö- ja laajennetut maskisuositukset, myös ulkotiloissa.

Koronaepidemian koordinaatioryhmä toimii sosiaali- ja terveysministeriön sekä THL:n ohjeiden mukaisesti. Kunnilla on mahdollisuus omaan päätöksentekoon ohjausryhmän suosituksista poiketen, jos paikallinen epidemiatilanne sitä edellyttää.

Tartuntatautilain muutokset tuovat päätöksenteon entistä vahvemmin alueille, aluehallintovirastojen ja kuntien päätettäväksi.

Lounais-Suomen AVIn uusin kokoontumisrajoitusta koskeva päätös on voimassa 16.12.2021 saakka. Sen mukaan yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa on kielletty.

Uudenkaupungin ilmaantuvuusluvun (500, tilanne 30.11.2021) valossa on perusteltua, että perusopetuksen osalta tilat suljetaan 22.12.2021 saakka. Tilojen sulku ei koske 1-3-vuosiluokkien tarvitsemia tiloja, erityisen tuen oppilaiden, valmistavan opetuksen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden käyttämiä tiloja. Etäopetuksesta päätöksen tekee opetustoimenjohtaja. Perusopetuksen osalta tarvitaan tartuntatautiviranomaisen päätös tilojen käytöstä, koska se poikkeaa AVIn voimassa olevasta päätöksestä.

Poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske haavoittuvassa asemassa olevia oppilaita, vaan seuraavien ryhmien opetus järjestetään lähiopetuksena:

  • esiopetuksen oppilaat
  • perusopetuksen vuosiluokkien 1–3 oppilaat
  • erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat
  • pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat
  • perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat.
Näiden ryhmien oppilaiden opetus järjestetään lähiopetuksena, koska heillä todennäköisesti on enemmän haasteita oppia etäopetuksessa ikänsä, kehitystasonsa, ohjauksen tarpeen tai koulun opetuskielen taidon vuoksi. Näihin ryhmiin kuuluva oppilaat voivat siirtyä etäopetukseen vain karanteeni- tai eristystilanteessa tai jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu riskiryhmään.

Maskien käytön tavoitteena on välttää mahdollisia joukkoaltistumisia, joten kouluissa voidaan ottaa maskit käyttöön 1. vuosiluokasta lähtien ja turvata näin lähiopetuksessa olevien koululaisten koulunkäynti.

Terveyslautakunta päättää sulkea välittömästi tilat seuraavissa kouluissa 22.12.2021 saakka:
Vehmaan koulu
Hakametsän koulu
Kalannin koulu
Uudenkaupungin yhtenäiskoulu

Sulkemispäätös ei koske 1-3-vuosiluokkien, erityisen tuen oppilaiden, valmistavan opetuksen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien oppilaiden käyttämiä tiloja. Tiloja voidaan käyttää myös syrjäytymisvaarassa tai lastensuojelun tarpeessa olevien oppilaiden opettamiseen opetuksen järjestäjän harkinnan perusteella.

Koska lasten- ja aikuisten harrastus- ja kilpatoimintaa ei ole rajoitettu, koulujen liikuntatiloja voidaan käyttää näihin tarkoituksiin. Tilojen käytössä pitää tällöinkin huomioida niiden terveysturvallinen käyttö.

Tarpeen mukaan tiloja voidaan käyttää julkishallinnon välttämättömiin lähikokouksiin.

Terveyslautakunta päättää myös sulkea välittömästi nuorisotilat Uudenkaupungin kaupungin alueelta 22.12.2021 saakka. Nuorisotoiminta järjestetään sulun aikana yksilötapaamisten ja diginuokkarin avulla. Lisäksi mahdollistetaan ulkona tapahtuva toiminta.

Tilanne Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueella

Tartuntojen määrä on lisääntynyt merkittävästi yhteistoiminta-alueella vajaassa kuukaudessa. Uudenkaupungin ilmaantuvuusluku on 500. Koko epidemian aikana alueella on todettu yhteensä 588 tartuntaa. Näistä 422 on todettu Uudessakaupungissa. Uusia tartuntoja on todettu viimeisen viikon ajalla 60, joista suuri osa kouluikäisillä. Vehmaalla on todettu epidemian aikana 57 tartuntaa, Taivassalossa 41, Pyhärannassa 41 ja Kustavissa 27. (Yllä olevat luvut tilanne 30.11.2021.) Uusia tartuntoja ilmenee päivittäin. Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueen terveydenhuolto on tällä hetkellä kasvaneiden tartuntamäärien vuoksi haasteellisessa tilanteessa. Jäljitystyö on ruuhkautunut ja vie paljon voimavaroja vaarantaen osaksi jo muuta toimintaa. Rajoitustoimenpiteillä pyritään turvaamaan perusterveydenhuollon toimintakyky. Uudenkaupungin oma koronaryhmä seuraa tilannetta viikoittain.

Lasten harrastustoiminta

Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt, kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö. Toimintaan ei pidä tulla sairaana eikä karanteenin aikana. Harrastustiloissa ja niiden pukuhuoneissa on huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä ja suunenäsuojuksen käytöstä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä harrastustiloja.

Päätöksenteon peruste

Tartuntatautilain § 58 1 momentin mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Päätökset tehdään enintään yhden kuukauden ajaksi. Toimenpiteet on heti lopetettava, kun tartunnan vaaraa ei enää ole.