Suomi
Uudenkaupungin sivistys- ja hyvinvointikeskus

Uudenkaupungin valtuusto teki pitkälle tulevaisuuteen kantavan rakentamispäätöksen - sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen toteuttajaksi SRV

Sivistys- ja hyvinvointikeskus logo
Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 20.4.2020 valita sivistys- ja hyvinvointikeskuksen elinkaarihankkeen toteuttajaksi ja palvelutuottajaksi SRV Rakennus Oy:n. Kyseessä on Uudenkaupungin historian suurin investointi.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa tulevat toimimaan päiväkoti, yhtenäiskoulu, lukio, musiikkiopisto, kansalaisopisto, oppilashuolto, nuorisotyö, digitaalinen omatoimikirjasto ja yhteiskäyttötilat eli ns. kaupunkiverstas. Samalla rakennetaan uusi uimahalli ja iso sisäliikuntahalli.
 
Valmistuttuaan sivistys- ja hyvinvointikeskus palvelee uusikaupunkilaisia useita vuosikymmeniä. Se tulee olemaan vahva lisä kaupungin pito- ja vetovoimaan.
 
Rakennushanketta on valmisteltu jo useiden vuosien ajan. Vuosina 2016 ja 2017 Uudenkaupungin kaupungin päätöksenteossa harkittiin kaupunkikeskusta-alueen yhtenäiskoulun ja uimahallin peruskorjausta. Samanaikaisesti kaupungissa myös pohdittiin koulu- ja uimahallikiinteistön yhteyteen sijoittuvia mahdollisia muita palveluita sekä syntyvän investoinnin kustannuksia käyttötalousmenoineen. Lopulta vuonna 2017 päädyttiin kiinteistöjen uudisrakentamiseen elinkaarihankkeena, jolloin tiloille saadaan rakentamisen lisäksi olosuhdetakuu. Elinkaarihankkeena sivistys- ja hyvinvointikeskusta on valmisteltu suunnitelmallisesti vuodesta 2018 alkaen.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen kilpailutus toteutettiin vuonna 2019 kilpailullisena neuvottelumenettelynä. Tilaaja eli Uudenkaupungin kaupunki määritteli sivistys- ja hyvinvointikeskushankkeen tavoitteet ja vaatimukset.
 
Nyt kaupunginvaltuustossa tehdyn hankintapäätöksen ja myöhemmin tehtävän urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen hanke jatkuu varsinaisella hankkeen toteutusvaiheella. Aluksi kesällä ja syksyllä 2020 palvelutuottajan kanssa suunnitellaan toimintoja ja tiloja tarkemmin tarjoussuunnitelmien pohjalta. Rakentaminen alkaa alkuvuodesta 2021. Kiinteistöön kuuluvan palvelutuotannon suunnittelu ja valmistelu tapahtuu syksyn 2020 ja rakennusvaiheen aikana.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskusrakennushankkeen valmistelua on leimannut tilojen käyttäjien vahva mukanaolo tilojen alustavassa suunnittelussa. Sekä koulutilojen ja päiväkodin käyttäjät että myös mm. liikuntapalveluiden käyttäjät ovat olleet tilojen suunnittelussa erittäin aktiivisesti mukana. Käyttäjien tarpeet ja toiveet on huomioitu. Tuolta pohjalta on hyvä jatkaa tilojen tarkempaa suunnittelua kesällä ja syksyllä 2020.
 
Uudenkaupungin kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti sivistys- ja hyvinvointikeskus tarjoaa eri-ikäisille asukkaille vetovoimaisen miljöön kohtaamisille. Kohtaamisten kautta kehittyy parhaimmillaan aito toisista ihmisistä välittäminen ja yhteisöllisyys. Keskuksessa opitaan, kehitytään, harrastetaan, tavataan ja kokoustetaan. Samassa paikassa on myös pienten lasten päivähoitoa, perusopetusta, toisen asteen koulutusta ja taiteen perusopetusta sekä eri liikuntalajien harjoittamista jne. Myös yhdistykset, seurat ja yksityiset toimijat käyttävät tiloja. Tiloista tulee siis osin yhteiskäyttöisiä ja niille tavoitellaan korkeaa käyttöastetta.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksesta tulee uusikaupunkilaisten käyttöön ainutlaatuinen julkisia palveluja kokoava rakennuskokonaisuus. Uudenkaupungin kaupunginvaltuusto teki pitkälle tulevaisuuteen kantavan uudenlaisen ja samalla kansallisestikin ainutlaatuisen hankintapäätöksen.
 
 
Lisätiedot:
projektipäällikkö
Marko Kivistö
puh. 040 621 4831
marko.kivisto@uusikaupunki.fi