Uudenkaupungin soittokierrokset ikäihmisille päättyvät, apua tarvitsevia kannustetaan ottamaan itse yhteyttä neuvontapuhelimeen

Käsi kädessä, huolehtiminen.
Uudenkaupungin vanhusten palveluista on huhti-toukokuun aikana soitettu kaikille yli 75-vuotiaille uusikaupunkilaisille, jotka asuvat omassa kodissaan, eivätkä ole säännöllisen kotihoidon asiakkaina. Puhelun avulla Uudenkaupungin vanhustyö on varmistanut, että jokainen ikääntynyt saa poikkeusoloissa tarvitsemansa avun. Kontaktointi aloitettiin 80 vuotta täyttäneistä, jonka jälkeen edettiin 75 vuotta täyttäneisiin.

Kevään aikana otettiin yhteyttä 1329 ikäihmiseen, joista yli 80-vuotiaita on 684 ja 75-79-vuotiaita 645. Avun tarvetta ilmeni kaikkiaan noin 40 henkilöllä.

- Pääsiäisen jälkeen aloitetun soittokierroksen avulla on tavoitettu suurin osa vanhuksista, mutta aivan kaikkia ei ole yrityksistä huolimatta saatu langan päähän. Mikäli vanhusta ei tavoiteta puhelimitse, pyrimme viime kädessä varmistamaan hyvinvoinnin kotikäynnin avulla, vanhustyön johtaja Kirsi Routi-Pitkänen kertoo.

Alun perin tarkoituksena oli soittaa myös 70-74-vuotiaille, mutta kun koronatilanne näyttää nyt olevan helpottumassa, tarvitaan henkilökunnan työpanos kotihoidon asiakastyöhön.
Puhelun sijaan vanhusten palvelut lähestyvät 70-74-vuotiaita kotonaan ilman säännöllistä apua asuvia uusikaupunkilaisia kirjeitse, jossa muistutetaan ikäihmisten korona-ajan neuvontapuhelimesta. Kirjeet lähetetään 15.6. alkavan viikon aikana. Ikäihmisten toivotaan ottavan itse yhteyttä palvelunumeroon, mikäli avuntarvetta ilmenee. Puhelimessa neuvotaan asiointiavun suhteen ja ohjeistetaan poikkeustilanteessa toimimiseen.

Ikäihmisten neuvontapuhelimen numero on 044 351 5370 ja siihen voi soittaa arkisin klo 9-15.

Uudenkaupungin vanhusten palvelut