Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Uudenkaupungin paikan luonnealueet esiin

Paikan luonne – Ihmisten muistot ja kokemukset osaksi paikkaa -luento pidetään Viikaisten koulun auditoriossa 18.9.2019 kello 18 alkaen. Luennon jälkeen on mahdollista ilmoittautua mukaan tutkimukseen.

Uudenkaupungin paikan luonnealueet esiin
 
Filosofian maisteri Satu Sarkoranta tekee väitöskirjaa Turun yliopiston maisemantutkimuksen oppiaineeseen, jonka työnimenä on Paikan luonne – Ihmisten muistot ja kokemukset osaksi paikkaa.
Paikan luonnealueita ei ole tutkittu aiemmin. Lähtökohtaisesti samanlaisia paikkoja ei ole olemassa, sillä jokainen elää ja kokee paikan eri tavalla ja jokaiselle kehittyy omanlainen paikan minuus. Tutkimuksessa on tarkoitus löytää tapa määritellä paikan luonnealueita ja -tyyppejä ihmisten kokemusten ja muistojen kautta sekä saada uusi apuväline maankäytön suunnitteluun.
Tutkimusaineisto kerätään kävelyhaastatteluiden, karttakyselyn, eläytymismenetelmätarinoiden sekä osallistuvan havainnoinnin avulla. Aineistoja läpikäydessä tutkija määrittelee toimintojen ja toiminnallisuuden perusteella alueella esiintyviä luonteita.
Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään myös vireillä olevan Uudenkaupungin keskustan osayleiskaavan laatimisessa.
Luento pidetään Viikaisten koulun auditoriossa 18.9.2019 kello 18 alkaen.
Luennon jälkeen on mahdollista ilmoittautua mukaan tutkimukseen.

Tervetuloa!

Tälle ilmaiselle luennolle voi ilmoittautua viimeistään 11.9.2019  Vakka-Suomen Kansalaisopiston sivulta >

Viikaistenkatu 3, linkki karttapalveluun >