Uudenkaupungin ostolaskut julkiseksi

Uudenkaupungin kaupunki julkaisee ostolaskut kaupungin verkkosivuilla 23. kesäkuuta. Ostolaskuja koskeva data julkaistaan jatkossa vuosittain, aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Aineisto sisältää Uudenkaupungin kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja muiden hyödykkeiden ostoihin liittyvät kirjanpidon laskurivit kaikilta palvelualueilta.

Uudenkaupungin lahti. Etualalla kukkia, taustalla pyöräilijä polkee rantaa pitkin.

Tavoitteena läpinäkyvyys

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki aloitteen kaupungin ostolaskujen julkistamista kesäkuussa 2021. Aloitteeseen annettiin myönteinen vastaus ja päätettiin, että ostolaskudata julkaistaan vuoden 2022 aikana.
Suurin syy datan avaamiselle oli läpinäkyvyyden parantaminen ja demokratian toteuttaminen. Laki ei velvoita kuntia ostolaskudatan avaamiseen, joten päätös perustuu vapaaehtoisuuteen.

- Tähän asti olemme antaneet julkiseksi tarkoitettuja tietoja pyytämällä. Uudellakaupungilla ei kuitenkaan ole mitään salattavaa ja haluamme ilman muuta tarjota asukkaille mahdollisuuden päästä tarkastelemaan julkiseksi tarkoitettuja tietoja mahdollisimman helposti ja mutkattomasti, talousjohtaja Anne Takala kuvaa. 

Kaikki laskuilla oleva tieto ei kuitenkaan ole julkista, mikä on tuonut datan julkaisuun omat haasteensa. Esimerkiksi osa sosiaali- ja terveyspuolen laskuissa sisältää sellaista informaatiota, jota ei tietosuojalain vuoksi voida julkaista. Myös toiminimiä koskevat ostolaskut ovat osin salattavia. Tällöin tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, mutta muuten asiakirja on peitettävä.

- Kuntaliiton ohjeistus on vuoden 2021 uudistuksesta huolimatta osin tulkinnanvarainen. Emme myöskään voi ottaa sellaista riskiä, että viemme nettiin salattuja tietoja. Muut kunnat ovat ratkaisseet asioita eri tavoin, ja me olemme tehneet omat ratkaisumme osin niitä tarkastellen, Takala kertoo.

5 000 euron kustannukset

Uudenkaupungin kaupungille kustannuksia on aiheutunut tähän mennessä noin 5 000 euroa.
 
Kustannuksista noin 1 000 euroa muodostuu ostolaskujen julkaisemiseen liittyvistä ohjelmistomuutoksista ja loput työntekijöiden prosessiin käyttämästä työajasta. Tulevina vuosina kustannukset tulevat olemaan pienemmät, sillä osa työstä tarvitsee tehdä vain ensimmäisen julkaisun yhteydessä.  
 
Kaikki työ on toteutettu olemassa olevilla henkilöstöresursseilla muun työn ohessa, eikä julkaisua varten ole palkattu erillistä työvoimaa.
 
Myös Kuntaliiton laatima ohjeistus puhuu datan julkaisun vaivattomuuden puolesta. Ohjeen periaatteena on ollut, että mukaan otetaan vain sellaista dataa, jonka voi yleensä olettaa löytyvän kunnan taloushallinnon järjestelmistä. Myöskään datan keräämisen ei tule edellyttää erillistä räätälöintiä, joka aiheuttaisi näin lisäkustannuksia kunnalle.

- Olemme kehittäneet prosessia niin, että jatkossa ostolaskudatan avaaminen on osa työrutiinejamme. Datan julkaisemisen tulisi siis tulevina vuosina mennä jouhevasti ja kustannustehokkaasti, kertoo yhtenä ostolaskudatan julkaisemisen päätekijänä toiminut laskentapäällikkö Jukka Jokiranta.


Tietopyynnöt
Uudenkaupungin kirjaamo
kirjaamo@uusikaupunki.fi