Uudenkaupungin kaupungin toimintapaketti yrityksille

Uudenkaupungin kaupungin toimenpiteet elinkeinoelämän toimintaedellytysten helpottamiseksi
 
Toimintapaketti, joka sisältää linjaukset mm. maksuaikakäytäntöihin, sopimusmuutoksiin ja kaupungin perimiin tilavuokriin:
- saamisten maksuehtoa pidennetään 30 vuorokauteen
- eräpäivän siirtomahdollisuus pidennetään saatavissa kuukaudesta kolmeen kuukauteen
- maksusopimusten maksimiaika pidennetään enintään 24 kuukauteen
- kaupunki voi tarvittaessa, yrittäjän pyynnöstä, aikaistaa ostolaskun maksuajankohdan eräpäivää
- kaupungin kiinteistöissä vuokralaisena olevan erillisestä pyynnöstä vuokranmaksut voidaan siirtää kolmella kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden maksuajalla
- yritysten kaupungille tulevien maanvuokrien eräpäivää voidaan erillisestä perustellusta pyynnöstä siirtää kolmella kuukaudella. Siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden maksuajalla.
- kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vapaa-aikatoimialan vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi