Suomi

Uudenkaupungin kaupungin koronatiedote viikko 2

Yhteistoiminta-alueen viidessä kunnassa on todettu pandemian aikana yhteensä 63 koronavirustartuntaa. Uudessakaupungissa tartuntoja on todettu 51 ja Vehmaalla 7. Tällä hetkellä tartunnan alkuperä saadaan yhteistoiminta-alueella jäljitettyä alle puolessa tapauksista. Jos kunnassa on alle viisi tapausta, emme julkaise tietoa kunnittain THL:n linjauksen mukaisesti. Varsinais-Suomi on koronapandemian leviämisvaiheessa ja voimassa on leviämisvaiheen maskisuositus.

Koronainfo

Kaupungin koronaryhmä linjaa käytännöt

Uudenkaupungin kaupungilla on terveydenhuollon ja eri alojen asiantuntijoista koottu koronaryhmä, joka kokoontuu kaupunginjohtajan johdolla viikoittain, tarvittaessa useammin. Kaupungin johdon ja terveyspalvelujen lisäksi edustettuina ovat opetustoimi, hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut, elinkeinopalvelut sekä viestintä. 

Koronaryhmä linjaa käytännöt koronavirusepidemian hillitsemiseksi ja kaupunkilaisten terveyden turvaamiseksi. Linjaukset tehdään valtakunnallisten THL:n ja AVI:n sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen koronaryhmän suositusten perusteella, huomioiden yleisen tautitilanteen alueellamme. 

Maskien käytöstä kouluissa

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, yskiessä, aivastaessa, puhuessa tai laulaessa. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Tutkimusten mukaan virus tarttuu erityisen helposti ahtaissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.  

Uudenkaupungin kaupungin koronaryhmä suosittaa kasvomaskien käyttöä kouluissa neljänneltä luokalta alkaen sekä yhdysluokilla silloin, kun kolmannen luokan oppilaat osallistuvat opetukseen samoissa tiloissa neljännen luokan kanssa.  Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös välitunnilla, jos välitunti vietetään sisätiloissa. Ulkotiloissa maskin käyttö ei ole välttämätöntä, mikäli turvaväleistä huolehditaan. Kasvomaskin käyttäminen on sallittua myös ulkovälitunnilla. Sisälle tultaessa on puettava uusi puhdas maski puhtain käsin.

-Kaupungissa suhtaudutaan erittäin vastuullisesti koulujen toimintakulttuurin turvallisuuteen. Teemme kaikkemme, jotta oppilaat saisivat käydä turvallisesti lähiopetuksessa myös koronatilanteessa emmekä joutuisi uudelleen laajamittaiseen etäopetukseen. Mitä tarkemmin kouluissa huolehditaan turvaohjeiden noudattamisesta, sen varmemmin vältytään hengenvaarallisen taudin leviämiseltä koulujen kautta”, toteaa opetustoimenjohtaja Arja Kitola.
 
Opetustoimi on saanut terveystoimesta tarkat ohjeet maskien käyttöön ohjevideon kera. Tiivistä yhteistyötä on tehty myös siivoustoimen kanssa, joka on järjestänyt maskien jätehuollon turvallisuusohjeiden mukaisesti. Maskit hankitaan keskitetysti ja niitä käytetään kouluissa terveystoimen ohjeiden mukaisesti.
 
Oppilaiden ja heidän vanhempiensa toivotaan suhtautuvan maskisuositukseen vastuullisesti. Ketään oppilasta ei kuitenkaan pakoteta käyttämään maskia koulussa. Maskien lisäksi kouluissa huolehditaan myös valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti 2 metrin turvavälin toteutumisesta. Maskien käytöllä ja turvaväleillä varmistetaan oppimisympäristön ja koko yhteisön turvallisuutta.

Aikuisten harrastetoiminta ulko-olosuhteissa

Aikuisten pienimuotoista ryhmätoimintaa on mahdollista järjestää ulko-olosuhteissa. Kaikessa toiminnassa tulee varmistaa, että harjoittelu toteutuu turvavälein ja ilman lähikontaktia. Harrastustoiminnan järjestäjän vastuulla on tiedottaa kaikkia toiminnassa mukana olevia voimassa olevista ohjeista ja säännöistä sekä valvoa, että kaikki toiminta järjestetään annettujen ohjeiden mukaisesti.
 

Korkeintaan 10 henkilön kokoontumiset ovat sallittuja

Alueen koronaviruksesta johtuva tautitilanne vaatii meiltä yhä varovaisuutta ja hygieniaohjeiden tarkkaa noudattamista.  Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pitänyt ennallaan Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset. Edelleen on sallittua tarvittaessa järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kunhan niissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys koskee sekä sisä- että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 10.2.2021 asti. Rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä.

Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.

  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.

  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Koronatiedottamisella turvataan kuntalaisten hyvinvointia

Uudenkaupungin kaupungin linjaus on tiedottaa riittävästi, jotta kuntalaisten hyvinvointi turvataan, mutta samalla halutaan suojella kuntalaisten yksityisyyttä. Tieto siitä, että henkilöllä on koronavirusinfektio, on yksilöä koskeva terveystieto. Terveystietojen käsittelyä koskevat salassapitosäädökset ja tietojen käsittelyyn sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä. Tästä syystä voimme julkaista vain anonyymejä tietoja, joista yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa. Mikäli jokin merkittävä joukkoaltistuminen tapahtuu, harkitaan asian ilmoittamista aina tapauskohtaisesti.


Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen meistä toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten sekä suositusten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene.