Uudenkaupungin ja Laitilan yhteishanke sai rahoituksen ympäristöministeriöltä

Uudenkaupungin ja Laitilan yhteishanke kiertotalouden ja ilmastotyön edistämiseen sai rahoituksen ympäristöministeriöltä

Ekotekoagentti-toiminta Uuteenkaupunkiin ja Laitilaan-hanke

Hankkeessa kehitetään kaupunkien, eli Uudenkaupungin ja Laitilan, sekä niissä toimivien yritysten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Idea pohjaa ekotekoagentti-toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Laitilan ja Uudenkaupungin alueella.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 100 000€, johon avustusta saatiin 70 000€. Tämä mahdollistaa kaupungeissa jaetulla resurssilla toimivan ilmastokoordinaattorin  eli ns. ekotekoagentin puoleksitoista vuodeksi. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa  perustetaan myös seudullinen ilmastotyöryhmä sekä kartoitetaan alueen potentiaaliset yritykset mukaan toimintaan. Toiminta vastaa nopealla aikataululla kaupunkien ilmastotyön ja kiertotalousasioiden vauhditukseen. Hankkeessa kehitetään yhteistyömalleja kaupunkien ilmastotyöhön ja opitaan toisilta parhaita käytäntöjä.

Suunnittelussa hyödynnettiin meneillään olevan kuntien yhteisen - AKKE-rahoituksella toimivan - hankkeen  työpajojen tuloksia. Työpajoissa ilmeni runsaasti päästöjen vähennyksiin tarvittavia tekoja seudulla. 

Hankkeen suunnittelussa oli mukana projektipäällikkö Jaana Suksen ja Ukipoliksen Katariina Torvisen lisäksi VALONIA, Laitilasta Tuija Kailasta sekä yritysmaailman edustajia.

Lisätietoja

Jaana Suksi
projektipäällikkö
Ukipolis
CO2 vapaat toiminta-ympäristöt Uusikaupunki ja Laitila kartoitushanke
p. 044 7732214


Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 20 hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kehityshankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

”Kunnissa ja alueilla tehdään ensiarvoisen tärkeää työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Rahoituksen avulla lähtee liikkeelle eri puolilla Suomea hankkeita, jotka tekevät kunnista vähemmän riippuvaisia fossiilisista polttoaineista ja luonnonvarojen ylikulutuksesta. Kestävä arki eletään todeksi kunnissa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo.

 


Kuvassa: Lokalahden Kankareenhaan keto