yläkuva museosta
Museo

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluille uusi ulkoinen ilme

Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut -palvelukeskus aloitti vuoden 2019 alusta. Tämän jälkeen uuden palvelukeskuksen yksiköt henkilöstöineen ovat ennakkoluulottomasti luoneet uutta yhteistä toimintaa, lisänneet yhteistyötään ja toimineet aktiivisesti yhteisten asiakkaiden hyväksi. Uusi palvelukeskus tarvitsi myös oman ilmeen ja aihetunnisteen, joka on yhteinäinen kaikkien yksiköiden kesken. Tavoitteena on, että jatkossa niin nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, kirjasto kuin museopalvelujenkin henkilöstö tunnistetaan "HyValaisiksi".

Aihetunniste #olemukanaUki syntyi HyVa:n esimiesten yhteisessä brändipajassa, jossa käytiin läpi ajatuksia siitä, mitä HyVa:ssa halutaan viestittää kaupunkilaisille. Vahvaksi teemaksi nousi yhteisöllisyys sekä mukaan ottaminen ja mukaan pääseminen, eli osallisuus.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut – eli HyVa - tarjoaa kaupungille ja kaupunkilaisille
  • Hyvää oloa ja mieltä
  • Elämyksiä ja kokemuksia
  • Positiivista otetta elämään, rentoutta omassa elinympäristössä
  • Kasvun tukea
  • Osallisuutta ja osallistumista
Värimaailma logoihin valikoitui kaupungin graafisen ohjeen mukaisesti, jossa kullekin palvelukeskukselle on osoitettu oma väri. Yksiköille valitut värit haluttiin toisintaa kunkin logon mukana pieninä palloina muistutuksena siitä, että vaikka yksiköt toimivat itsenäisesti, ovat HyValaiset yhtä joukkoa. Graafinen ilme tehtiin yhteistyössä uusikaupunkilaisen Vakka-Suomen Designtuotannon muotoilija Miia Mannisen kanssa.


Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö on kuluvan vuoden aikana pitänyt kaksi yhteistä kehittämispäivää, joiden aikana on luotu pohjaa yhteiselle tekemiselle ja tavoitteille. Kuvassa näkyvää HyVa:n porukkaa tapaa siis mm. nuorisotiloissa, liikuntapalveluiden tiloissa, kirjastossa, museossa, kulttuurikeskus Crusellissa, tai ihan kaupungilla tekemässä työtään kaupunkilaisten parissa.