Suomi

Uudenkaupungin henkilöstötutkimus keräsi ennätyksellisesti vastaajia – tiimien elinvoima ja esimiesten johtamistaito kohentunut

Uudenkaupungin henkilöstötutukimus 2020.
Kaupungin koko henkilöstön hyvinvointia kartoitetaan joka kolmas vuosi toistettavalla henkilöstötutkimuksella. Viimeisimpään tutkimukseen saatiin 658 vastausta ja vastausprosentti nousi 74:ään, kun se vuonna 2017 oli 53 % (2015: 54 %; 2012: 50 %).

Tulosten perusteella tiimin elinvoima, joka on keskeisin kaupungin työyhteisöjen tilaa kuvaava mittari, on parantunut edellisestä mittauksesta. Samoin esimiesten johtamistaidossa on tapahtunut tilastollisesti merkitsevää parantumista. Edellisiin mittauksiin verrattuna Uusikaupunki on edennyt selvästi myös muiden keskeisten toimintaa ohjaavien mittarien suhteen.

Peilattuna yli 10 000 vastaajan vertailukantaan, joka koostuu pääasiassa kuntatyöntekijöistä, Uusikaupunki sijoittuu nyt kaikissa mainituissa mittareissa keskiarvoa paremmin. Edellisissä mittauksissa kaupunki on sijoittunut keskiarvon tasolle.

Korona-aika on uuvuttanut henkilöstöä ja uupumisvaara on selvästi kohonnut vuodesta 2017. Vaikka uupumisriski on kohonnut, on se muihn kuntiin verrattuna edelleen normaalitasolla. Yksittäisten palvelualueiden osalta uupumisvaara on kuitenkin korkealla. Uupumisvaaraa nostaa ärsyttävän kiireen lisääntyminen, korona-aikaiset muutokset työn toteutuksessa, sijaistilanteen kireys ja sisäilmamurheet.

Kohentuneet tulokset kannustavat jatkamaan kaupungin yleistä työhyvinvointityötä strategian mukaisesti. Vaikka yleisesti tulos on hyvä, tutkimus osoitti myös selkeitä kehitystarpeita. Tuloksen perusteella erityisiä toimenpiteitä kohdistetaan räätälöidysti niihin palvelualueisiin ja -yksiköihin, joissa haasteet ovat tällä hetkellä suurimmat.

Tutkimuksen toteutti VIKTOR Work-Life Metrics Oy yhteistyössä kaupungin henkilöstöpalvelujen kanssa.