Ulkovarusteiden ja -kalusteiden kyselyn tulokset julki

Matonpesupaikka Pyhämaassa

Kaupunki järjesti lokakuussa asukkaille koko kaupunkia koskevan kyselyn ulkoalueiden kalusteista ja varusteista. Tavoitteena oli kerätä tietoa kalusteiden sijoittelua varten nyt ja tulevaisuudessa. On oleellista, että olemassa olevat varusteet ovat käyttäjien kannalta juuri oikeissa paikoissa ja tulevaisuudessa voidaan kohdentaa määrärahat tehokkaasti ja sijoittaa tarpeellisia ja oikean tyyppisiä varusteita eri kaupunginosiin.

Kyselyyn pystyi vastaamaan karttapohjaisen kyselyn tai verkkolomakkeen kautta sekä jättämällä palautetta kaupungin eri toimipisteisiin. Vastausvaihtoehdoista selvästi suosituin oli karttapohjainen kysely, jossa merkinnän voi sijoitaa kartalla juuri oikeaan paikkaan ja lisäksi perustella vastauksen samalla.

Vastauksia kerääntyi mukavasti ja saimme lähes 300 paikkaan sidottua ehdotusta ja sen lisäksi yleisempää palautetta. Palautetta tuli ilahduttavan runsaasti myös Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan alueilta. Kyselyyn osallistuneet antoivat myös hyviä ja kattavia perusteluita, kiittelevät kaupunginpuutarhuri Saija Peltola ja kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén.

Eniten palautetta tuli penkeistä. Penkkejä toivottiin etenkin asuinalueilta palveluiden pariin johtaville reiteille. Jyrkemmät mäet ja pitkät nousut saivat osakseen eniten merkintöjä. Monet sijoitustoiveet osuivat myös paikoille, joista avautuu lisäksi kaunis näkymä. Leikkipuistot, liikuntapaikat ja luontopolut mainittiin myös useasti. Leikkipuistoihin esitettiin etenkin tukevia retkipöytiä penkkeineen. Toiveita tuli myös siitä, ettei kaikkia penkkejä poistettaisi syksyllä vaan levähdyspaikkoja löytyisi myös talviaikaan. Myös penkkien muotoiluun otettiin kantaa, toiveissa olivat penkit joista vanhemman ihmisenkin on helppo nousta ylös ja osaan paikoista toivottiin nimenomaan penkkejä ilman selkänojaa.

Roskisten ja koirankakkapussiautomaattien sijoitteluun saattiin paljon ehdotuksia. Roskisten huono sijainti saattaa aiheuttaa sen, että talviaikaan roskis jää lumikinosten ympäröimäksi. Roskisten kokoon ja malliin otetiin myös paljon kantaa. Kompostikäymälöitä toivottiin mm. matonpesupaikoille, leikkipaikkojen yhteyteen ja retkeilyalueille.

Runkolukittavia pyörätelineitä toivottiin harrastuspaikkojen eteen, ranta-alueelle, puistoihin, palvelupisteiden yhteyteen ja vinkkinä myös alueen kauppiaille - telineitä toivottiin niin ikään esim. Ketunkallion liikekeskuksen alueelle. Pyörävarkaudet ovat melko yleisiä ja runkolukittavat telineet tekevät pyörän varastamisesta haastavampaa.

Kyselyssä oli mahdollista ehdottaa myös muita varusteita. Vastauksia saatiinkin laidast laitaan. Keskustaan toivottiin muun muassa loivempia ja lyhyempiä kuntoportaita ikäihmisille ja Kalantiin ehdotettiin koirapuistoa. Mainintoja tuli myös eläinten uittopaikoista sekä leikki- ja ulkokuntoiluvälineistä. Uusia opastauluja ja huonokuntoisten viittojen uusimista esitettiin eri puolille kuntaa.