Ukikyydin suosio ylitti odotukset – käyttäjät kokevat arjen helpottuneen merkittävästi   

Uudenkaupungin kutsupohjainen joukkoliikennepalvelu Ukikyyti on osoittautunut erittäin suosituksi jo ensimmäisten koekuukausien aikana. Lähes 90 prosenttia sitä käyttäneistä suosittelisi palvelua myös tuttavilleen ja kokee arjen helpottuneen sen ansiosta.   

Ukikyyti Uusikaupunki, matkustaja nousemassa Ukikyytiin

Asukkaiden tarpeisiin ja aikatauluihin mukautuvan Ukikyyti-joukkoliikennepalvelun suosio Uudessakaupungissa on ylittänyt odotukset. Ukikyyti käynnistyi joulukuussa ja palvelulla on tehty yli 5000  matkaa. Palvelu on kasvattanut suosiotaan hyvin nopeasti. Helmikuun matkamäärä oli 60 prosenttia suurempi kuin tammikuun, ja maaliskuussa kehitys on ollut edelleen nousujohteista.
 
Ukikyyti on niin sanottu kutsukyytipalvelu eli joukkoliikennettä asiakkaiden omien reittien ja aikataulujen mukaan. Ukikyydin reitit muodostetaan automaattisesti samaan aikaan ja samaan suuntaan kyydin tilanneiden asiakkaiden tilausten perusteella. Tilauksen voi tehdä joko Matkahuollon Reitit ja Liput -sovelluksella tai soittamalla asiakaspalveluun.

Ukikyydin asiakkaiden suositteluhalukkuus suurta 

Ukikyyti toteutetaan tällä hetkellä määräaikaisena pilottina, joka käynnistyi joulukuun 2021 alussa ja jatkuu kesäkuun 2022 alkuun. Palvelukokeilun jatkamisesta päätetään toukokuussa.  Maaliskuussa 10.–23.3. toteutettiin käyttäjäkysely, johon vastasi yhteensä 263 henkilöä. Vastaajista 75 prosenttia on käyttänyt Ukikyytiä moneen eri arjen tarpeeseen, eniten asiointiin ja ostoksiin, mutta paljon myös työ-, koulu- ja päiväkotimatkoihin. 
  
Kyselyyn vastanneista 93 prosenttia pitää tärkeänä, että pilottijakso saisi jatkoa. Lisäksi lähes 90 prosenttia Ukikyydin käyttäjistä suosittelisi sitä ystävälleen tai työkaverilleen.  
  

”Asiakkaiden palautteet Ukikyydistä ovat olleet ilahduttavaa luettavaa. 83 prosenttia Ukikyytiä käyttäneistä kokee, että palvelu on helpottanut heidän arkeaan merkittävästi. Erityisesti lapsille, iäkkäille ja autottomille Ukikyyti on lisännyt mahdollisuuksia itsenäiseen ja turvalliseen liikkumiseen ja asioimiseen. 9 prosenttia vastaajista kertoi, että matka olisi jäänyt kokonaan tekemättä ilman Ukikyytiä”, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén kertoo. 

 
Kokeilun aikana Ukikyytiä on muokattu kaupunkilaisten toiveiden mukaan. Palvelualueen ja -aikojen laajuutta on kasvatettu. Uusikaupunkilaiset esittivät kyselyssä myös lukuisia kehitysehdotuksia palveluun. Jos pilotti jatkuu, näitä kehitysehdotuksia päästään jalostamaan eteenpäin ja toteuttamaan. Esimerkiksi kesäkuussa tulisi mahdolliseksi tilata kyyti sovelluksella mutta maksaa se autossa. Tähän mennessä sovelluksella tilatut matkat on pitänyt myös maksaa sovelluksella, mikä on ollut haasteellista monelle iäkkäälle. 

Kustannustehokas tapa järjestää laadukasta joukkoliikennettä 

 Ukikyydin pilotti on osoittanut, että kutsukyyti on kustannustehokas malli järjestää laadukasta joukkoliikennettä pienissä kaupungeissa. Toimiva joukkoliikenne on myös vetovoimatekijä, josta hyötyvät alueen asukkaat. Jos pilottia jatketaan, kesän aikana olisi mahdollista kartoittaa myös sitä, miten kutsukyyti palvelee Uudenkaupungin matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita.  
 
Uudellekaupungille Ukikyydin tilaus- ja reititysjärjestelmän toimittava Matkahuolto on ottanut uutiset palvelun suosiosta ilolla vastaan. 
 

”Ukikyyti on hieno osoitus siitä, että kutsupohjainen joukkoliikennepalvelu toimii hyvin niillä seuduilla, joilla tiheä vuoroliikenne ei ole kannattavaa. Lisäksi Ukikyyti on näyttänyt, että samaa kutsukyytipalvelua voivat todella käyttää kaikenlaiset asiakkaat ikään ja kuntoon katsomatta. Ukikyydillä on matkustettu niin lastenvaunujen, rollaattorin kuin pyörätuolin kanssa. Kutsupohjaista joukkoliikennettä kannattaisikin tulevaisuudessa hyödyntää erilaisten henkilökuljetusten järjestämisessä”, Matkahuollon kehityspäällikkö Johanna Taskinen sanoo. 

Uudenkaupungin kokeilu on toiminut edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä myös muille kunnille. Matkahuolto on käynnistämässä uusia kutsukyytikokeiluja viidellä uudella paikkakunnalla kevään ja kesän aikana. 

 


Ukikyydin pilotti pähkinänkuoressa

  • Ukikyydillä on tehty jo  5 000 matkaa aikavälillä joulu-maaliskuu
  • Ukikyytiä on kokeillut noin 500 henkilöä
  • Vähän yli puolet matkoista tilataan Reitit ja Liput -sovelluksella
  • Asiakaskyselyyn 10.3.-23.3 vastasi 263 henkilöä, joista 198 (75 %) on käyttänyt Ukikyytiä
  • 37 % kyselyyn vastanneista (98 henkilöä) on käyttänyt Ukikyytiä viikottain
  • Ukikyydin NPS-luku on 89 eli lähes kaikki Ukikyytiä käyttäneet suosittelisivat sitä muille
  • Ukikyyti on helpottanut kyselyyn vastanneiden arkea merkittävästi: arvosana keskimäärin 4,2 / 5
  • Suurin osa kyselyyn vastanneista pitää tärkeänä, että Ukikyyti-palvelu jatkuu: arvosana keskimäärin 4,8 / 5
  • Ukikyytiä käyttävät kaiken ikäiset, mutta erityisen tärkeä se on autottomille, nuorille ja iäkkäille.
  • Ukikyydin käyttäjistä 75 % on naisia.
 

Ukykyydistä sanottua

"Minulla on pieni eläke, siksi Ukikyydin käyttö helpottaa liikkumista liukkailla keleillä."

"On erittäin tärkeää, että on tarjolla nk. julkinen mahdollisuus kulkea kaupungissa. Tämä nostaa mielestäni Ugin imagoa. Vielä kun junayhteys saataisi takaisinTurun ja Ugin välille! Saattaisi olla lisää muuttoliikennettä nuorten aikuisten ja työikäisten osalta Uuteenkaupunkiin. 👌🏻"

"Ukikyyti on helpottanut meidän 5 henkisen perheen elämää, kun omistamme yhden auton ja työajat ei täsmää."

"Ukikyyti on antanut turvaa kotona asumiseen ja selviytymiseen esim. ruokaostosten tekoon, lääkärissä käynteihin yms. liikkumiseen vähän kauemmas kotinurkilta. Odotamme kevään tuloa, jotta pääsee käymään automuseossakin."

Lähde: Asiakaskysely
 


Lisätietoja: 

Linkki Ukikyydin omalle sivulle > tässä

Leena Arvela-Hellén, Uudenkaupungin kaupunki, kaupunginarkkitehti, 050 074 3087, leena.arvela-hellen@uusikaupunki.fi
Johanna Taskinen, kehityspäällikkö, Oy Matkahuolto Ab, 040 757 3284, johanna.taskinen@matkahuolto.fi

Ukikyydin palvelun tuottaa Uudenkaupungin kaupunki.
Kutsuliikenteen tilaus- ja reititysjärjestelmän Uudellekaupungille toimittaa Matkahuolto.
Ukikyytiä liikennöi pilotin aikana LS-Liikennelinjat Oy.
Palvelukokeiluun on saatu avustusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.