Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy Uudessakaupungissa maaliskuussa - työllisyyden palvelut jatkossa Mörnessä

Uudenkaupungin kaupunki on yksi niistä kokeilukunnista, jotka tulevat vastaamaan oman alueensa työllistämispalvelujen tarjoamisesta 1.3.2021-30.6.2023 välisenä aikana. Uusikaupunki on mukana Turun seudun työllisyyden kuntakokeilussa yhdessä Turun, Laitilan, Paimion ja Sauvon kanssa. Kuntakokeilun piiriin kuuluu Uudessakaupungissa noin 700 henkilöä. Tavoitteena on, että työnhakijat työllistyvät nykyistä nopeammin.

Työllisyyden kuntakokeilu -logo.
Jokainen kunnan työllistämispalveluiden asiakkaaksi siirtyvä työnhakija saa asiasta tiedon henkilökohtaisesti TE-toimistosta. Kunta ottaa tämän jälkeen asiakkaaseen yhteyttä ja opastaa hänet asioimaan virastotalo Mörneen, jonne on parhaillaan rakenteilla tilat ja opasteet. Kunnan asiakkaiksi tulevat kuulumaan ne uusikaupunkilaiset, jotka
  • ovat työttömiä ja työvoimapalveluissa olevia työnhakijoita, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan,
  • ovat alle 30-vuotiaita työnhakijoita,
  • ovat maahanmuuttajia ja vieraskielisiä, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa TE-toimistossa.
Uusi työnhakija ilmoittautuu aina ensin TE-toimistoon, joka selvittää, kuuluuko asiakas kuntakokeilun piiriin. 
 

Kuntakokeilun etuna yksilöllinen palvelu

 Kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeilun toivotaan tuovan myös uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.
 
- Kunnalle siirtyvät työllistämisen palvelut yhdessä nykyisten palvelujen kanssa muodostavat tehokkaan työllistymistä tukevan kokonaisuuden. Tämä antaa mahdollisuuden tarjota asiakkaille entistä yksilöllisempää apua ja toisaalta kertoo meille selkeämmin, miten palveluja tulisi edelleen kehittää, Uudenkaupungin kaupungin sosiaalityön johtaja Marika Lehtinen kertoo.
 
Kuntakokeilun asiakas asioi kaupungin palveluissa aina saman yhteyshenkilön kanssa. Tällä tavoin varmistetaan asiakkaan henkilökohtainen ja nopea apu, kun yhteyshenkilö tuntee asiakkaan työ- ja palveluhistorian.

 
TE-toimiston palvelut työllisyyden kuntakokeilujen aikana

 Kolme TE-toimiston työllisyysohjaajaa siirtyy kuntakokeilun ajaksi työskentelemään Uudenkaupungin virastotaloon. Työllistämistiimiin tulee kuulumaan yhteensä kahdeksan henkilöä ja lisäksi maahanmuutto- ja palvelukoordinaattorien työaikaa suunnataan osin työllistämispalveluihin.
 
Kaikki varsinaissuomalaiset työnhakijat eivät siirry työllisyyden kuntakokeilujen myötä oman kotikunnan asiakkaiksi, vaan suuri osa jää edelleen asiakkaiksi TE-toimistoon. Näiden asiakkaiden palvelu jatkuu TE-toimistossa normaalisti. TE-toimistolle jää kuitenkin myös kuntakokeiluun siirtyvien henkilöasiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten pääosa työttömyysturvaa koskevista lausunnoista ja työvoimakoulutusten haastattelut ja valinnat.
 
TE-toimiston yritys- ja työnantajapalvelut säilyvät ennallaan ja ovat kaikkien työnantajien käytettävissä riippumatta organisaation kotikunnasta. Kuntakokeiluihin kuulumattomien kuntien palvelut TE-toimistossa jatkuvat myös normaalisti kuntakokeilujen aikana.


Lisätietoja työllisyyden kuntakokeilun verkkosivulla