Tesin vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille

Tesi sijoittaa koronaviruksen vuoksi äkillisiin ja tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin keskisuuriin yrityksiin, joilla on edellytykset selvitä taloudellisista ongelmista lisärahoituksen avulla. Sijoitukset ovat kooltaan 1-10 milj. euroa ja niillä pyritään varmistamaan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisin yli.
 
Kriteerit sijoitukselle ovat:
• Yrityksen liikevaihto on vähintään 10 milj. euroa
• Henkilöstömäärä on yli 50
• Liiketoiminta on ollut kannattavaa ennen koronakriisiä ja yrityksellä on edellytykset myös siihen jatkossa
• Koronakriisin vuoksi taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi
• Yhtiö ei ole ollut ylivelkaantunut ennen koronakriisiä
 
Tilanteesta riippuen sijoitukset ovat joko osakesijoituksia tai vaihtovelkakirjalainoja.
 
Osakesijoitukset
• Osakesijoitukset ovat oman pääoman ehtoisia ja markkinaehtoisia sijoituksia. Tesi tulee kohdeyritykseen omistajaksi.
• Tesi tekee sijoitusprosessin aikana yrityksistä kattavan ulkopuolisen taloudellisen, verotuksellisen ja laillisen tarkastuksen (”Due Diligence”). Kohdeyritys vastaa tarkastuksen kustannuksista. Sijoituksen ehdot neuvotellaan yrityskohtaisesti. Sijoitusprosessi kestää tyypillisesti useista viikoista muutamaan kuukauteen.
• Tesi tekee suoria osakesijoituksia yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vakautusohjelman puitteissa osuutemme sijoituksista voi nousta 70 %:iin silloin, kun uudet sijoittajat osallistuvat sijoituskierrokseen. Vanhojen omistajien kanssa yhdessä tehtävissä sijoituksissa Tesin osuus on enintään 50 %.

 
Vaihtovelkakirjalaina
• Vaihtovelkakirjalaina on tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi yritysten rahoitusaseman parantamiseksi. Se on vakuudeton ja vahvistaa kohdeyrityksen rahoitusasemaa esimerkiksi pankin näkökulmasta.
• Laina on tarkoitus maksaa takaisin yhtiön tilanteen normalisoituessa tai Tesillä on oikeus konvertoida laina omistukseksi. Laina on kertalyhenteinen.
Vuosikorko on 10 % PIK (PIK = lainan korko kerrytetään lainapääomaan ja korko maksetaan lainan eräpäivänä yhdessä lainapääoman kanssa).
• Teemme sijoitusprosessin aikana yrityksistä suppean ulkopuolisen taloudellisen, verotuksellisen ja laillisen tarkastuksen (”Due Diligence”). Kohdeyritys vastaa tarkastuksen kustannuksista. Sijoitusprosessi kestää tyypillisesti 2-4 viikkoa.
• Tesi rahoittaa vaihtovelkakirjalainalla ensisijaisesti hankkeita, joissa nykyiset omistajat tai uudet sijoittajat osallistuvat rahoitukseen. Tesi voi kuitenkin rahoittaa yrityksiä vaihtovelkakirjalainalla myös ilman kanssasijoittajia.
 
Rahoitusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Hakulomake on pitkä ja sitä ei voi valitettavasti tallentaa ennen tietojen lähettämistä. Siksi kannattaa ensin käydä kysymykset läpi, laatia vastaukset ja tallentaa ne omalle tietokoneelle ennen lomakkeen täyttämistä. Tesi ottaa yhteyttä rahoitusta hakeneisiin yrityksiin sähköpostitse viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakulomakkeen täyttämiseen liittyvissä teknisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse vakautus@tesi.fi.