Suomi

Suuronnettomuusharjoitus Uudessakaupungissa to 19.9.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjestää yhdessä Oy Teboil Ab:n kanssa suuronnettomuusharjoituksen Uudenkaupungin nestekaasuterminaalilla torstaina 19.9.2019.

Pelastusajoneuvo

Harjoitus toteutetaan noin 13 – 15 välisenä aikana, jolloin nestekaasuterminaalin junavaunujen purkupaikalla voi esiintyä vuodolta vaikuttavia höyryjä tai ääniä ja näkyä pelastushenkilöstöä tai muita pelastustoimintaan osallistuvia viranomaisia. Harjoitusta ei voi tulla seuraamaan.
Oy Teboil Ab:n Uudenkaupungin nestekaasuterminaalissa varastoidaan nestekaasua (propaani). Terminaalin operaattorina toimii Vakka-Kaasu Oy.
Terminaalista on vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 390/2005 nojalla laadittu turvallisuusselvitys. Pelastussuunnitelmien toimivuutta testataan vähintään kolmen vuoden välein järjestettävällä suuronnettomuusharjoituksella.
Lähialueen asukkaille jaettu turvallisuustiedote on luettavissa myös Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa vspelastus.fi/turvallisuustiedotteet.

Lisätietoja:
Varsinais-Suomen pelastuslaitos: timo.saari@turku.fi 040 191 8763
Oy Teboil Ab: maria.heikkinen@teboil.fi 040 167 6075