Suomi

Sovari - etsivän nuorisotyön mittarina

Etsivää nuorisotyötä kehitetään mm. Sovari- mittarin kautta. Sovari kysely on vaikuttavuusmittari, jota käyttävät nuorten työpajat sekä etsivä nuorisotyö.
Kysely tuottaa niin valtakunnallista tietoa, kun maakunnallistakin. Sovarista saadaan myös kuntakohtaisia tuloksia, jos vastaajia on riittävästi,
ettei kukaan asiakas ole yksilöitävissä. Sovari- mittarin ideana on saada nuorilta itseltään palautetta työpajan sekä etsivän nuorisotyön
vaikuttavuudesta omaan elämään ja elämänhallintaan.

Sovari-mittari käsittää sosiaalisen vahvistumisen viisi osa-aluetta, jotka ovat: itsetuntemus, sosiaaliset taidot, arjen hallinta,
opiskelu- ja työelämävalmiudet sekä elämänhallinta ja tavoitteellisuus.

Vakka-Suomen alueella lähes kaikki kunnat ovat käyttäneet Sovaria omien asiakkaiden kanssa.
Varsinais-Suomessa vastaajia oli yhteensä 110 nuorta.

Varsinais-Suomen tulosten perusteella nuoret ovat tyytyväisiä etsivän nuorisotyön palveluihin.
Asteikolla 1-5, nuoret ilmoittivat luottamuksen etsivään nuorisotyöntekijään olevan 4,8 tasoa.
Samalla asteikolla mitattuna tavoitettavuus arviointiin noin 4,7 tasolle. Nuorten oma motivaatio
saada apua etsivältä nuorisotyöltä on varsin korkea. Eniten etsivältä halutaan keskustelutukea (84% vastanneista),
tukea virastoasiointiin (69% vastanneista) sekä tukea työn hakuun ja opiskeluun.
100% vastaajista suosittelisi etsivää nuorisotyötä myös muille nuorille.

Kyselimme Uudenkaupungin etsivän asiakasnuorilta heidän kokemuksiaan etsivästä nuorisotyöstä:

Henrik (etsivän asiakas): "Etsivä nuorisotyö on auttanut todella paljon, monissa asioissa.
En tiedä, miten olisin pärjännyt ilman heidän apuaan. On ollut myös kivaa työskennellä
erilaisten projektien parissa heidän kanssaan; se on tuonut vähän väriä arkeen."

Nimimerkki Hiromi (etsivän asiakas): ”Etsivä Nuorisotyö on auttanut minua paljon juuri silloin,
kun tarvitsin apua kaikista eniten. He avasivat monia uusia ovia elämääni ja avarsivat näkökulmiani.
Olen todella kiitollinen korvaamattomasta työstä, jota Etsivässä Nuorisotyössä tehdään.
Heidän ansiostaan olen löytänyt suunnan elämälleni.”

Nimimerkki kiitollinen (etsivän asiakas): ”Etsivien työ on merkittävää! On nuoria, jotka eivät pysty puhumaan oikeastaan kenellekään
- mutta etsiville olen kokenut, että pystyy puhumaan asiasta kuin asiasta, enkä varmasti ole ainoa, joka näin ajattelee.
Tukevat ja auttavat parhaansa mukaan! Kannustavat tavoittelemaan omia haaveitaan!
Oma elämänlaatuni olisi huomattavasti huonompaa ilman heitä ja heidän tukeaan!”
 
Katriina Rauman
 
Nuoret