Suomi
Liikunta

Sorvakkoon rakennetaan täyspitkä frisbeegolfrata

Uudenkaupungin kaupunki on suunnitellut 18-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen Uudenkaupungin Sorvakon ja Nupumäen alueelle. Radan kokonaispituus kierrettynä on noin 3,5 km. Radan suunnittelijoina ovat Uudenkaupungin kaupungin vihertyönjohtaja Juha Hukka ja Prodigy Disc Europen Seppo Paju.

Toimenpidelupa hankkeesta laitettiin vireille maaliskuussa 2020 ja sitä täydennettiin edelleen suunnittelun edetessä. Kun lupapäätös saatiin loppuvuodesta 2020, rakennustyöt aloitettiin metsäisten väyläosuuksien raivaamisella. Raivaustyö toteutettiin kaupungin viherpalveluiden omalla työvoimalla muiden kauden töiden ohessa.

Rata sijoittui kokonaisuudessaan kaupungin maa-alueelle. Sorvakon alueen monipuolisuus ja sijainti tarjoaa frisbeegolfradalle hyvän ympäristön. Rata alkaa venerannan pysäköintipaikalta ja puoliväliin tulee levähdyspaikka, josta aukeaa näkymä golfkentän suuntaan. Levähdyspaikka on kaikkien käytettävissä, ei pelkästään frisbeegolfin harrastajien. Alueen kuntopolkuverkosto ja sen käyttäjät on otettu suunnittelussa huomioon riittävillä turvaetäisyyksillä, ja missä rata kulkee kuntopolun läheisyydessä, esteettömällä näkyvyydellä jotta muut alueen käyttäjät voidaan huomioida.

Radalla on metsäisen osuuden lisäksi myös avoimia niittyväyliä. Näillä itse heittoväylät toteutetaan hoidettuna nurmikkona. Väylien reuna-alueet toteutetaan monivuotisina, kukkivina niittyinä. Heittoväylien läheisyyteen tulee myös maisemapeltolohkoja joilla vaalitaan avointa kulttuurimaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä. Maisemapeltojen viljelysuunnitelu ja niittyjen perustamisen suunnittelutyö on tilattu ProAgria Länsi-Suomi/ Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisilta. Niittyalueiden ja maisemapeltojen toteutus alueelle vähentää ylläpidon tarvetta, kun koko aluetta ei tarvitse hoitaa nurmena. Lisäksi nämä maisemapellot ja niityt tuottavat alueella liikkuville ulkoilijoille ja frisbeegolfin harrastajille elämyksiä sekä lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta.

Tällä hetkellä radalla tehdään heittopaikkojen rakennustöitä, seuraavaksi ovat edessä vielä niittyväylien muokkaus ja kylvötyöt sekä heittoväylien viimeistelyt. Koska radan niittyosuuksilla lähdetään liikkeelle muokkaamattomasta pellosta, rata avataan käyttöön vasta siinä vaiheessa kesää kun heittoväylien nurmikko on kasvanut riittävästi ja kestää kulutusta.
 
Radan suunnittelussa on tarkasteltu rataa kokonaisuutena, joka tarjoaa paitsi pelillisesti sopivasti haasteita, myös sellaisen elämyksen ja kokemuksen, että se houkuttaisi myös frisbeeturisteja. Tällä hetkellä Uudessakaupungissa on viisi rataa, joista kaupungin ylläpidossa on uimahallin frisbeegolfrata sekä tuleva Sorvakon frisbeegolfrata. Lisäksi suunnitteilla on kuudes rata Haiduksen saareen, jonka takana ovat Janne Laitinen Levoton Satama Oy:stä ja Joose Lautala ravintola Odinesta.
 
Frisbeegolfturistin silmin Uusikaupunki on jo varsin houkutteleva vaihtoehto vaikka viikonlopun retkelle, majoittautumaan, tutustumaan näihin ratoihin ja Uudenkaupungin palveluihin.


Juha Hukka
 
Uudenkaupungin kaupunki
Infrapalvelut
Viherpalvelut ja ulkoliikuntapaikat

Tutustu hankkeen kuviin