Seikowin päiväkodin remontti aiheuttaa muutoksia kulkureitteihin ja alueen pysäköintiin

Kulku Seikowin päiväkotiin tapahtuu remontin ajan Rauhankadulta päiväkodilta Vuorikadulle päin.
Seikowin päiväkodissa tullaan tekemään vesikaton uusiminen aikavälillä 9.6.2022 – 18.11.2022.

Urakoitsijan tavoitteena on kuitenkin saada työt kokonaisuudessaan valmiiksi 31.8.2022 mennessä. Töitä tehdään päivittäin 07.00-18.00 välisenä aikana.

Rakennusurakoitsija rakentaa ensin koko rakennuksen kattavan sääsuojan, eli telineet rakennuksen ympärille ja sääsuojan rakennuksen yläpuolelle, sekä aitaa työalueet kokonaisuudessaan.

Työt vaikuttavat Seikowin päiväkodin kulkureitteihin, sekä viereisten katujen pysäköintiin. Liitteenä havainnekuva työaikaisesta kulusta rakennukselle. Kulku päiväkotiin toteutetaan koko rakennustyön ajan Rauhankadun puolelta valkoisen Museorakennuksen vierestä pihan kautta päiväkodille.

Katualueen pysäköinneistä on pois käytöstä rakennuksen edustalla olevat Rauhankadun ja Merimiehenkadun pysäköinnit.

Pyydämme käyttäjiä ohjeistamaan lapsia, että rakennustyön aikana aidatulle rakennusalueelle ulkopuolisten henkilöiden pääsy on ehdottomasti kielletty.

Pahoittelemme rakennustyöstä aiheutuvaa häiriötä.