Suomi

Satama-Kainpirtti asemakaavan muutos

Satama-Kainpirtin alueella on käynnistynyt asemakaavan muutoksen laatiminen, jossa tutkitaan sataman laajenemismahdollisuuksia VPK:n paviljongin suuntaan ja täyttämällä merialuetta .
Asemakaavoitus on tullut vireille sataman aloitteesta,  sillä satama tarvitsee toiminnan laajentuessa  lisää maa-aluetta. Ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa n. 5 % ja tilantarve n. 5000 m² vuosittain.

Ilmoitetaan kaavan vireille tulosta sekä pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018 välisen ajan. (MRL 62§, 63§)

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua lähemmin täällä >>>