Saatavilla uutta rahoitusta kehitystoimenpiteisiin, jotka auttavat yritystä kriisin yli

Business Finland myöntää rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen häiriötilanteessa. Rahoitus avautui yritysten haettavaksi 19.3.2020.
 
Kehittämisrahoitus on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden nykyinen liiketoiminta kärsii koronaviruksen aiheuttamista markkina- ja tuotantoketjuhäiriöistä. Midcap-yritys on suuri yritys, jonka oma tai konsernin liikevaihto on enintään 300 M€.
 
Rahoitusta voi käyttää niiden uudistus- ja kehitystoimenpiteiden toteuttamiseen, joilla yritys pyrkii ratkaisemaan nykyistä liiketoimintaansa haittaavat seikat, suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai kehittämään alihankintaverkostoaan ja tuotantoaan korvaamaan puutteet, joita se on tuotantoketjussaan kohdannut.
 
Esiselvityksessä avustuksen suuruus on 80 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista ja ennakkoa voidaan maksaa 70 % myönnettävän avustuksen määrästä. Business Finlandin rahoituksen suuruus on enintään 10 000 € (hankkeen kokonaisbudjetti tällöin 12 500 euroa). Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.
 
Hyväksyttäviä kustannuksia ovat yrityksen omat palkkakustannukset sivukuluineen siltä osin kuin henkilöstö tekee työtä projektille sekä ostettavat palvelut. Lisäksi kustannuksiin hyväksytään flat rate, joka on 20 % palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta.