Suomi

Ruissaari-Vartsaari kaavan muutos nähtävillä

Ruissaari-Vartsaari ranta-asemakaavan muutosehdotus
Lokalahdella, Huikonaukon ranta-alueella Vartsaaren kylässä, ollaan muuttamassa ranta-asemakaavaa.
Suunnittelualue on yksityisomistuksessa, suuruudeltaan noin 4 ha eikä se rajoitu rantaan.
Kaavan laatiminen on nyt edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 11.10. - 12.11.2018 välisen ajan.

Kaavaehdotuksen asiakirjoihin voi tutustua tarkemmin kaupunkisuunnittelun internetsivuilla >>>

Kaava-alue sijaitsee Pääskyniementien varrella,  sijainti internetkarttapalvelussa linkistä >>>
Virallinen kuulutus nähtävilläolosta on luettavissa sivulta Ilmoitustaulu ja kuulutukset >>>