Suomi

RO-tuokio 21082017

1. Uusintakoe on keskiviikkona 23.8 klo 8.00 ÄI-luokassa. Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo
    9.00.
 
2. Oppilaskunnan hallituksen vaalikokous pidetään tiistaina 29.8. klo 10.50 juhlasalissa.
    Kokouksessa valitaan oppilaskunnalle hallitus sekä oppilaskunnan ohjaava opettaja. Lisätietoja
    hallitustyöstä antavat Kirsi Siivonen ja Tuomo Imppu.
 
3. Lukion liikuntadiplomista pidetään info torstaina 24.8. klo 12.00 KO-luokassa.
    Kurssin valinneet tai valitsevat paikalle.
 
4. Syksyn kirjoituksiin osallistuvien tulee huolehtia, että kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit on
    suoritettu tai viimeinen pakollinen kurssi on opiskeltavana. Samoin W ja H arvosanoja ei voi kir-
    joituksiin osallistuvalla olla kirjoitettavan aineen pakollisissa kursseissa.  Mikäli näitä arvosanoja
    on opiskelijalla, häneltä evätään osallistumisoikeus ko. kirjoitukseen.
 
5. Info syksyn ylioppilaskirjoituksiin osallistuville pidetään pe 25.8. klo 9.50 – 10.35 auditoriossa.
    Tilaisuus on pakollinen kaikille syksyn kirjoituksiin osalistuville.
 
6. Koulukuvaus on keskiviikkona 30.8.. Aikataulu tulee ala-aulaan
 
7. 1. vsk:lle pidetään lukiolaisten liiton puolesta info ti 5.9. klo 12.15 auditoriossa. Tilaisuus
     kestää yhden oppitunnin. Oppilaskunnan puheenjohtaja ja hallitus ovat mukana tilaisuudessa
 
 
Rehtori