Suomi

RO-tuokio 10082017

Uudenkaupungin lukio 2017 – 2018                          

 
Ryhmänohjaajan tunti torstaina 10.8.2017 klo 9.00 kotiluokassa
 
- Muutokset opettajakunnassa:  Ritva Länsineva-Narinen on siirtynyt eläkkeelle, uutena Johanna Ala-Nikkola ENA. Minna Hyytiä siirtyy yhtenäiskouluun, Elina Markela palaa töihin.
 
- Opiskelijamäärä  16.8.17  on 189
 
- Nimilistojen tarkistus, puuttuvista opiskelijoista ilmoitus rehtorille. Opiskelijan hoidettava
   tiedot muutoksista Wilmaan.     
 
- Opinto-oppaan jako. Opas käydään läpi 1. vsk:n OPO:n tunneilla 1. jakson aikana. Kerro
   kuitenkin lukion  poissaolokäytäntö ja läsnäolovelvollisuus. Käy vanhojen opiskelijoiden kanssa
   läpi oppaan muutokset, Tänään klo 12.15 – 13.00 on  tutoreitten tunti ykkösille juhlasalissa. Sen
   jälkeen on normaali  oppitunti klo 14.00 saakka
 
- Kurssimuutokset 1. jaksolle  tehtävä OPO:lle tämän viikon aikana.
 
- Kurssiin liittyvät työt on palautettava opettajan ilmoittamaan aikaan mennessä, W:t tulee poistaa
   mahdollisimman nopeasti, opiskelijalla tulee olla kurssin edellyttämät oppikirjat kurssin
   alkaessa.
 
- Opiskelijan henkilökohtaisen työjärjestyksen tulostaa kukin Wilmasta omien salasanojensa avulla.
   Liikuntatunnit ja OPO:n tunnit tulee jokaisen lisätä itse alakerran ilmoitustaulun työjärjestyksen
   mukaisesti. OPO-tuntien ryhmät  tulee valittaviksi OPO:n ilmoitustaululla.
 
- Liikuntaryhmien kokoonpanot ja tuntitiedot selviävät liikunnan ilmoitustaululta. Muuten kursseja
   koskevat infot löytyvät OPO:n taululta. Liikuntaryhmiä ei saa vaihtaa ilman rehtorin lupaa.
 
- Ruokailuvuoro lukiolaisilla on klo 11.35 alkaen, yhtenäiskoulun vuorolla ei ruokailla.   jonossa ei
   etuilla. Ota sen verran kuin pystyt syömään, ei ruokaa roskiin! Erikoisruokavalioista on sovittava
   erikseen ruokapalveluesimies Elina Vuoriahon kanssa. Välipalan myynti ruokalassa jatkuu
 
- Painota yleistä, hyvää käyttäytymistä, tervehtimistä, lakkien pitoa luokassa, tupakoimattomuutta,
   pysäköintiä ym.
 
- Välituntitilana ala-aula ja piha, annetaan koneen hoitaa välituntisin ilmanvaihtumisen.
 
- RO:n pakollinen ryhmänohjaustuokio pidetään maanantaisin klo 10.35 kotiluokassa.
 
- 1. vsk:lle on lisäksi pakollinen OPO-tunti huomenna klo 9.50 – 10.35 auditoriossa.
 
- Oppilaskunnan vaalikokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana aikana syksyllä. Myös
  oppilaskunnan ohjaava opettaja  valitaan tällöin. Nykyinen hallitus ja ohjaava opettaja KSI vastaa  
  asiasta.
 
- Elämänkatsomustieto uskontokuntiin kuulumattomille uskonnon sijaan, tiedustelut lehtori
  Marja Oilingilta.
 
- Koulumatkatuki- ja opintotukiasiat hoidetaan koulusihteerin avulla kansliassa.
 
- Koulukuraattorin, -psykologin ja -terveydenhoitajan palvelut ovat opiskelijoiden käytössä.
 
- Lokerikkojen avaimia saa kansliasta 10 €:n panttia vastaan.
 
- Koulukuvaus on torstaina 30.8. opiskelijoille
 
- Loma-anomukset 1-7 vrk myöntää ro ja pidemmät rehtori. Anomus tehdään Wilman kautta.
 
- Vaihto-oppilaiksi Rotary-järjestön kautta hakevat, ottakaa yhteys rehtoriin syyskuun aikana.
 
- Uutena vaihto-oppilaana (Rotary) on meillä Saksasta Nele Witt
 
- Liikunnan lukiodiplomikurssin valinneille pidetään info syksyn aikana.
 
- Syksyn ylioppilaskirjoitukset alkavat 11.9. Kirjoituksiin osallistuville pidetään info pe. 25.8. 9.50
   auditoriossa. Muistuta vielä tenttimahdollisuudesta abeja.
   Kuulokokeiden jälkeen opiskelija osallistuu normaalisti oppitunneille.
 
- Uusintakuulustelut pidetään keskiviikkona 23.8. klo 8.00 ÄI-luokassa, ilmoittautumiset kansliaan
   18.8. klo 15. mennessä.
 
- YR 1 kurssista tiedottaa lehtori Kirsi Siivonen lähipäivinä.
 
- Matematiikan ja ruotsin johdantokurssin (mab 0 ja rub 0) valinneet opiskelijat kokoontuvat
   ao.kurssin alkaessa K2- luokkaan.
 
- Avajaiskirkko pidetään perjantaina 18.8.klo 8.10. Kokoonnutaan kirkon edessä ao. tunnin
 opettajan luo.
  
- Käy läpi ”Tulipalon sattuessa”-ohje (opinto-oppaassa).
 
- Ongelmien ilmetessä kääntykää rohkeasti opettajien ja muun henkilökunnan puoleen.
 
- Meribiologian kurssin BI 6 valinneet, seuratkaa infoja opo:n taululta
 
- Urheilu ja valmennus-kurssista infoaa Olli Rasinmäki
 
- Tapaturma-asiaa. Vakuutusyhtiö korvaa vain julkisen terveydenhuollon kustannukset.
  Yksityisen  puolen hoidoista vastaa kukin itse. Lisätietoja saa vakuutusyhtiö OP-Pohjolasta ja
  kansliasta.
 
- Terveystarkastusten ajat ja ohjeet ovat ilmoitustaululla. Noudattakaa annettuja aikoja!
 
- Matkapuhelimien ja tietokoneiden käyttö tunneilla on sallittua vain opetustilanteessa opettajan luvalla!
 
1. vsk:n ro:t
 
- Käy läpi seuraavat asiat: järjestyssäännöt (opinto-opas), koulun pohjakartta, loma-anomuk-
   set, koeviikot ja uusintakuulustelut.
 
-Opiskelijatiedot tarkastaa kukin itse Wilman kautta tämän viikon aikana
 
TARKISTAKAA KIRJALISTA ENNEN UUSIEN KIRJOJEN HANKKIMISTA