Suomi
Talvinen Vuorikatu
Kaupunkisuunnittelu

Ranta-asemakaavoja nähtävillä

Ranta-asemakaavoja on asetettu nähtäville 14.12.2017 - 15.1.2018 väliseksi ajaksi:

Kaavaehdotukset:
  • Sauko-Mustakarta-Koivuniemi2 (Kukainen)
Kaavaluonnokset:
  • Pamprinniemi (Ketteli)
  • Kittamaa 2 (Vanhakartano)
Ranta-asemakaavoja on asetettu nähtäville 4.1. - 5.2.2018 väliseksi ajaksi:

Kaavaehdotukset:
  • Matala-Sunholma-Varesmaa  (Vanhakartano)
  • Iso-Pirkholma 3 (Iso-Pirkholma)

Kaava-aineistoihin voi tutustua tarkemmin kaupunkisuunnittelun nettisivuilla Kaavoja vireillä/nähtävillä >