Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä

Anenkarin ranta-asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 28.1. – 1.3.2021 välisen ajan.
Kaavoitettava alue sijaitsee Lepäistentien varrella Aninkarin saaressa ja kaava koskee kiinteistöä Leevinkallio sekä osaa kiinteistöä Pajanpuhti.
Kaavamuutoksella on tarkoitus muuttaa kaksi lomarakennuspaikkaa vakituiselle asumiselle.
 
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun nettisivulla  Kaavoja nähtävillä >

Sähköisiin asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös palvelupiste Passarissa, Rauhankatu 10.
Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset >
Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
- maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
- seurat ja yhdistykset
- asiantuntijaviranomaiset


Kaupunginvaltuuston 11.12.2017 § 132 hyväksymä Loukeenluodon rantaasemakaava
tulee voimaan kokonaisuudessaan kiinteistön Tyrniranta 482-2-58 alueella.