Ranta-alueiden osayleiskaavan vähäisen tarkistamisen osallistumis-ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Ilmoitetaan Ranta-alueiden osayleiskaavan vähäisen tarkistamisen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta.

Uudenkaupungin ranta-alueille 25.8.1994 vahvistettua osayleiskaavaa tarkistetaan kumoamalla kaavan määräys kantatilavuodesta tilojen rakennusoikeuksien laskemisessa koko osayleiskaavan aluetta koskien.
Muilta osin kaava säilyy ennallaan.

Kaava-asiakirjat ovat sähköisesti nähtävillä 20.5. – 21.6.2021 välisen ajan ja niihin voi tutustua kaupunkisuunnittelun internetsivulla Kaavoja nähtävillä

Palvelupiste Passarissa os. Rauhankatu 10, on mahdollisuus käydä tutustumassa kaavan sähköisiin asiakirjoihin.


Osalliset
MRL 62 §:n mukaan osallisia ovat maanomistajat sekä kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa.
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
  • maanomistajat alueen naapurustossa, asukkaat ja yritykset
  • seurat ja yhdistykset
  • asiantuntijaviranomaiset

Virallinen kuulutus on luettavissa sivulla Ilmoitustaulu ja kuulutukset