Raksalla-hankkeen keskusteluryhmä Facebookin

Vakkasuomalainen rakennusalan yrittäjä, vastuuhenkilö tai työntekijä, tervetuloa mukaan Raksalla face-to-face -keskusteluryhmään!

Usvainen aamu ja kaivuri
Rakennustoimialaa käsittelevässä suljetussa keskusteluryhmässä jäsenet voivat avata ja ylläpitää sujuvaa sekä saumatonta vuorokeskustelua rakennusalan muiden toimijoiden kanssa ja seurata rakennusalan koskevaa uutisointia.

Raksalla face-to-face ryhmä ei ole ”tavallinen” keskustelualusta, vaan tavoitteellinen työkalu alueen yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, osaamisen kartoittamiseen sekä työvoiman että mahdollisten alihankintakumppaneiden löytymiseen. 

Ryhmässä on mukana kaiken kokoisia toimijoita kaikilta rakennusalaan liittyviltä toimialoilta, jolloin myös kumppanuuksien löytäminen on helpompaa kuin esim. nettiä selailemalla tai soittelemalla. 

Use-case; toimintaesimerkki
Yritys X työllistää muutaman rakennusalan ammattilaisen. Työ- ja tilauskirjassa olisi kuitenkin tilaa muutamien viikkojen tai kuukausien osalta lisätyölle. On oletettavaa, että Yritys X:n työntekijät eivät hakeudu TE-toimistoon hankkiakseen työtä muutamaksi kuukaudeksi, vaan odottavat, että työtä tulee kuten ennenkin. 

Tässä tapauksessa ryhmässä mukana olo voikin olla ratkaisu siihen, että osaava alueellinen työvoima työllistyy nopeasti toisen alueella olevan työmaaprojektin avulla. Näin ryhmä parhaimmillaan toimii ja tuottaa informaatiota kuin itsestään kunhan saadaan toimiva yhteisö, jossa voidaan avoimesti kertoa työvoimatarpeista ja vaatimuksista. Näin toimiessaan ryhmä tuottaa jäsenilleen ensiarvoista tietoutta alueen rakennusteollisuuden mahdollisuuksista.
Tavoitteena on rento, asiallinen ja elinkeinopainotteinen verkostoitumiskanava Vakka-Suomen seudun rakennusalan yrityksille sekä sidosryhmille. Tällä hetkellä ryhmässä on jo lähes 60 eri rakennusalan ammattilaista!

Liity sinäkin ja tule osaksi suurempaa kokonaisuutta! https://www.facebook.com/groups/1489638408073929

Vakkasuomalaiset rakennusalan yritykset ja näiden alihankintaketjut ovat merkittävässä asemassa koko alueen elinvoimakehityksen, kasvun ja työn pysyvyyden kannalta, rakennetaan yhdessä!