RaKsalla-hankkeen ensimmäinen seminaari-ilta

RaKsalla -hankeen ensimmäinen seminaari-ilta pidettiin tiistaina 05.10.2021. Hybridimuotoisena pidetyssä Kohti sujuvaa rakennustyömaata -tapahtumassa oli osallistujia toistakymmentä, joista osa etänä ja osa paikan päällä Ukipoliksen Co-working tilassa.

Seminaariosallistujia pöydän äärellä
Tilaisuus oli onnistunut ja esille nousseet asiat olivat erittäin huomionarvoisia koko rakennusalan näkökulmasta katsottuna. Illan aiheet käsittelivät rakennusalan alihankintaketjuja, yrittäjyyttä, rakennusliikkeiden ja työmaiden vastuita sekä yleistä rakennustyömaaturvallisuutta.

Illan pääkohdat tiivistettynä

RaKsalla -hanke on selvästi ajankohtainen ja toivottu keskustelu- sekä kehitysfoorumi rakennusalan yrittäjien keskuudessa. Olennaista on, että kentällä saadaan aikaan rakentavaa keskustelua alan kehittämisestä ja tietoja kehityksen esteenä olevista ongelmakohdista. Hankkeelle on perustettu Raksalla Face to Face Facebook-keskusteluryhmä. Ryhmän avulla yrityksillä on helppo ja vaivaton keskusteluyhteys alan muiden yrittäjien sekä yritysten kesken.

Liity ryhmään tästä! (Facebook)

Keskusteluryhmän tarkoituksena on yhdistää yritykset, työt ja työntekijät, ja olla ensisijainen kanava hankkeen tiedotuksessa. On olennaista, että pienet, keskisuuret ja suuret rakennusyhtiöt voivat viestiä laajalle yleisölle vaivattomasti ja avoimen julkisesti omien rakennustyömaiden työvoimatarpeista ja täten löytää työlle tekijä mahdollisimman vaivattomasti (alihankinta). Kanava on kaikille alalla toimiville yritykselle avoin ja on toivottavaa, että liittyminen ryhmään koetaan tärkeäksi.

Mistä löytää alihankintaan osaajia?

Illan aikana kuulimme erittäin hyvän ja avaavan puheenvuoron keskisuuren rakennusliikkeen alihankintaketjusta. Tiivistettynä viesti yrittäjältä oli selvä: On vaikeaa löytää alueella toimivia yrityksiä, joiden kanssa voisi alkaa neuvottelemaan alihankintamahdollisuudesta. Tämä siksi, että meillä ei ole yksinkertaisesti paikkaa, jossa nämä yritykset ovat löydettävissä. ”Menee netin selailuksi ja soitteluksi”, toteaa yrittäjä. RaKsalla -hanke pyrkii taklaamaan tätä löydettävyysongelmaa yllä kuvatun Raksalla Face to Face-keskusteluryhmän avulla.

Muista liittyä https://www.facebook.com/groups/1489638408073929

Kevytyrittäjyys rakennusalalla

Illan lopuksi Uudenkaupungin yrittäjien puheenjohtaja avasi näkemyksensä kevytyrittäjyydestä ja sen vaikutuksesta rakennusalan kehitykseen. Kevytyrittäjyys on toimiva ja hyvä ratkaisu useissa tapauksissa, mutta rakennusalan kanssa tilanne voi olla hieman kimurantimpi. Rakennusalan vaatimukset ja vastuut, joista vastaava lakimies Ville Wartiovaara Talonrakennusteollisuus Ry:stä luennoi illan aikana, ovat asioita, joita rakennusalan yritysten on noudatettava työmaan aikana ilman poikkeuksia.

Kevytyrittäjyys alihankintaketjussa voi siis pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa rakennusliikkeen on vaikeaa vastata asetetuista työmaavastuista ja -vaatimuksista.
 

Yhteenveto

Illan keskustelujen pohjalta on aiheellista tarkastella ja tutkia tarkemmin rakennusalan pirstaloitumista. Pirstaloituminen ei ole automaattisesti hyvä ja ketterä tapa kehittää alaa tai yrityksen toimintaa. Voidaan ajatella, että joissain tapauksissa pienet pirstaloituneet osatekijät vaikuttavat negatiivisesti isompien rakennusyhtiöiden syntymiseen, sekä alan positiiviseen työvoimaosaamisen kehitykseen. Rakentaja ja pakettiauto vastaa hyvin asiakkaan tarpeisiin, mutta vain tiettyyn pisteeseen asti. Kun keskusteluun nostetaan suurempia rakennuskokonaisuuksia, jotka tuovat alueelle uusia työpaikkoja, kehittävät olemassa olevaa toimintaa ja luovat pysyvää elinvoimaa, on selvää, että rakentaja ja pakettiauto ei enää yksin pysty vastaamaan vaatimuksiin.
 
Mitä vaaditaan, jotta alueella olevat kaiken kokoiset rakennusyritykset kehittyvät ja saavat vastatakseen suurempia työmaakokonaisuuksia?

Vaaditaan referenssejä, joita on hankalaa ja jopa mahdotonta saada. Referenssikäytäntö, jolle on olemassa perusteensa, on myös suuri haaste ja joissain tilanteissa este paikallisen rakennusteollisuuden kilpailukyvylle. Referenssikäytäntö kilpailutuksen kriteerinä ei koske vain Vakka-Suomen aluetta, eikä vain rakennusteollisuutta, referenssikäytäntö koskee käytännössä kaikkia isoja hankintoja.

Voidaanko referenssiasia korvata esim. julkisella pisteytysjärjestelmällä?

”Yritykset, jotka ovat rakentaneet menestyksekkäästi terveyskeskuksia sekä isoja kerrostaloja eivät voi rakentaa kouluja, koska heillä ei ole esittää referenssiä koulun rakentamisesta”. Voisivatko isot rakennuskohteet olla tasavertaisia keskenään?

RaKsalla -hanke lähestyy lähiaikoina paikallisia rakennusalan yrityksiä lyhyellä verkkokyselyllä. Kyselyn avulla saamme paremman käsityksen hankkeeseen osallistumisesta, sekä aiheista, jotka ovat alueen yrityksille ajankohtaisia ja kiinnostavia.
Ota osaa kyselyyn!

Rakentajat
Yrittäjät