Suomi
Kaupunkisuunnittelu

Rakennuksia inventoidaan Uudenkaupungin keskustan alueella

Rakennusten inventoija jalkautuu Uudenkaupungin keskustaan. Inventointia tehdään lokakuun lopusta vuoden loppuun saakka. Asialle toivotaan myötämielistä suhtautumista. Rakennusten inventointi liittyy keskusta-alueen osayleiskaavan laadintaan.

Rakennusinventoija kameroineen ja muistiinpanovälineineen tulee liikkumaan Uudenkaupungin keskustan alueen kaduilla ja pihoilla lokakuun loppupuolelta alkaen vuoden loppuun saakka.
Rakennusten inventointi liittyy kaupunkisuunnittelussa käynnistyneeseen keskusta-alueen osayleiskaavan laadintaan ja sen tekee FM Riikka Soisalo yhteistyössä Varsinais-Suomen maakuntamuseon kanssa.

Inventoija ottaa valokuvia rakennusten ulkopuolelta ja kirjaa ylös rakennuksia koskevia tietoja, joilla pääsääntöisesti päivitetään ja täydennetään jo olemassa olevia Maakuntamuseon ylläpitämiä rakennusinventointitietoja.
Asukkailta toivotaan asiaan myötämielistä suhtautumista.

Suunnitteilla olevalla kaava-alueella on inventoitu rakennetun ympäristön merkittävimpiä kohteita jo 1980-luvulta alkaen, mutta inventointeja täytyy päivittää ja täydentää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Aiemmat inventoinnin päivitykset keskusta-alueella ovat vuosilta 2004 ja 2009. Lisäksi aiemmissa inventoinneissa on keskitytty lähinnä päärakennuksiin, joten nyt inventoidaan myös piharakennuksia.
Ajallisesti kiinnostavat ennen 1960 rakennetut rakennukset. Täysin uutena inventoitavana alueena on mukana Pietolan alueen vanhempi osa.

Inventoinnilla kerätään tietoa paitsi yksittäisistä rakennuksista, mutta myös laajemmista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista, käsittäen kohteen ja alueen taustahistorian selvittämisen, nykytilan kuvauksen sekä arvion kulttuurihistoriallisesta arvosta.
Tallennettu historiatieto on arvokasta jälkipolvillemme ja sitä tarvitaan myös mm. kaavoitukseen ja muuhun maankäytön suunnitteluun.    
    
 
Inventoija FM Riikka Soisalo
Yhteystiedot:
riikka.soisalo(at)uusikaupunki.fi     

Uudenkaupungin keskustan alueen osayleiskaavan laatiminen on vireillä >>>