Rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia:kulttuuri ja luovat alat

Varsinais-Suomen liiton koottu info kulttuurin / luovien alojen toimijoille

Vallitseva pandemiatilanne on asettanut runsaasti haasteita myös kulttuurin ja luovien alojen toimijoille. Työkalenterit ovat tyhjentyneet, tilaisuudet, näytökset ja konsertit on peruttu ja lomautuksia on käynnissä. Uhka on paitsi terveydellinen, niin monelle myös taloudellinen. Kaikki olemme uuden tilanteen edessä, niin yksityinen, julkinen kuin kolmas sektorikin. Kukaan ei varmaksi tiedä, miten kauan poikkeusolot maassamme kestävät, saati kauanko kestää tilanteen korjaamisessa pandemiaa edeltäneen ajan tasolle. Huomioittehan, että eri rahoitushauista rahoitusta voivat hakea eri toimijat. Tarkistattehan siis aina kyseisen haun kohdalta, minkälainen toimija on oikeutettu hakija.
 
• Rahoitusta alueen omaehtoiseen kehittämiseen – ensisijaisesti koronavirusepidemian aiheuttamien, alueen kehitykselle haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin kehittämishankkeisiin sekä monenkeskisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi. Haettavissa nyt Varsinais-Suomen liitosta 17.4.2020 klo 15.00 mennessä.
Lisätietoja: https://www.varsinais-suomi.fi/fi/96-ajankohtaista/2068-rahoitusta-aluee...
 
• Taiteen edistämiskeskuksen kautta kanavoitavat Korona-apurahat. Korona-apuraha on tarkoitettu työskentelyedellytysten lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronaepidemian vuoksi menettänyt taiteelliseen työhön perustuvia työtilaisuuksia tai ansaintamahdollisuuksia. Korona-apuraha on tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön työsuunnitelman mukaiseen taiteelliseen työskentelyyn, suunnitteluun ja/tai ammattitaidon ylläpitämiseen. Hakuaika 01.04.2020 - 15.04.2020. Lisätietoja Taiken nettisivuilta: https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/vie...
 
• Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet har vardera beslutat rikta 200 000 euro till den nya bidragsformen ”Kultur under tiden”. Ansökan för ”Kultur under tiden” är öppen mellan den 24 mars och 15 april 2020. Alla ansökningar görs i Kulturfondens ansökningssystem. Mer information: https://www.kulturfonden.fi/2020/03/23/kulturfonden-och-konstsamfundet-s...
• Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku avautuu mahdollisimman pian. Lisätietoja: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-t...
 
• ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa / Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin. Lisätietoja: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus?p_p_id=56_INSTANCE_KLJ...
 
• Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa. Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Lisätietoja: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoit...• Ehdotus yhteistyöksi, luovan talouden toimija! Humak haluaa osallistua omalta osaltaan koronapandemian vaikutuksiin liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vastuunkantoon luovien alojen näkökulmasta tarjoamalla osaamistaan kulttuurialan käyttöön. Humak tarjoaa opiskelijatyöresurssia alan käyttöön harjoittelujen, innovointiprojektien sekä kehittämis- ja opinnäytetöiden muodossa. Se on valmis suuntaamaan merkittävän osan opiskelijoiden työpanoksesta tämän akuutin kriisin ratkaisemisen tueksi. Lisätietoja: https://www.humak.fi/uutiset/koronaviruksesta-aiheutuneet-haasteet-luova...
 
Tarkempia lisätietoja suoraan kunkin rahoitusmahdollisuuden nettisivujen tiedoissa mainituilta tahoilta/henkilöiltä.