Suomi

Pysäköintialueen rakennustyöt käynnistyvät Hakametsän päiväkodin läheisyydessä

Ikoni, mies ja lapio.
Heinäkuun 2021 aikana Hakametsän päiväkodin ja koulun läheisyydessä alkaa maarakennustyö, joka jatkuu lokakuun loppupuolelle. Rakennusurakan toteuttaa Maisemarakennus Viitanen Oy.

Työhön kuuluu pysäköintipaikkojen ja uusien jalankulku- ja pyörätieosuuksien rakentaminen sekä piha-alueen ja huoltoyhteyksien muutostyöt Käätyjärven toimintakeskuksen edustalla.

Alueelle rakennetaan 23 pysäköintipaikkaa, aluevalaistus, hulevesiputkisto, pyöräkatos ja jätepiste. Parkkipaikan kohdalta poistetaan puita, mutta osa kasvillisuudesta pystytään säilyttämään ja myös uusia puita istutetaan.

Kun työt lokakuussa valmistuvat, on päiväkodilla vihdoin pysäköintipaikka, ja saatto- ja muu pysäköinti katualueilla ja taloyhtiöiden pihoilla päättyy. Pysäköintialue tulee olemaan arkipäivisin klo 6-17 päiväkodin asiakkaiden ja henkilökunnan käytössä ja muuna aikana se palvelee urheilukentän, virkistysreittien ja liikuntasalin käyttäjiä sekä vieraspysäköintipaikkana.

Rakennustöihin sisältyy maanajoa ja louhintaa ja työstä aiheutuu väliaikaisia liikennejärjestelyjä. Tammitieltä Lehmuskujalle johtavat reitit ovat pääosin suljettuna ja päiväkotiin on kulku Lehmuskujan puolelta ja koulun pihan kautta jalkaisin.

Aidatulle työmaa-alueelle on pääsy ehdottomasti kielletty. Työkoneet liikkuvat varovaisuutta noudattaen, mutta myös alueen käyttäjien toivotaan pysyvän tarkkaavaisina työmaan läheisyydessä kulkiessaan.