Suomi

Puutarhajätteiden vastaanottopäiviä mahdollisesti vielä marraskuussa

Kaikkien puiden lehdet eivät ole vielä varisseet maahan
Lehtiä on pihoilla ja puutarhoissa edelleen paljon, joten marraskuulle kaavaillaan järjestettäväksi kotitalouksille
vielä puutarhajätteiden vastaanottopaiviä. Mahdollisesta vastaanottoajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteistyössä 
Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut
L & T / Biolinja Oy