Suomi

Tiedote vesilaskutuksesta

Osa asiakkaistamme, n. 1.800 asiakasta, on saanut virheellisesti vuoden ensimmäisen vesilaskuarvion vain yhdeltä kuukaudelta normaalin kolmen kuukauden sijaan.

Puuttumaan jääneistä kahdesta kuukaudesta on asiakkaillemme lähetetty 8.3.2018 lisäarviolasku. Näin vuoden lopussa tehtävä tasauslasku ei muodostu liian suureksi.

Yhteenvetona vielä, että ensimmäisen kolmen kuukauden laskutusjaksolta (1.1.-31.3.2018) n. 1.800 asiakkaalle on lähetetty kaksi laskua, jossa toisessa laskutetaan 1 kk:n arvio ja toisessa 2 kk:n arvio.

Ruissaari - Vartsaari ranta-asemakaavan muutos

Ote kaavaluonnoskartasta.
Ilmoitetaan Ruissaari - Vartsaari  ranta-asemakaavan muutoksen  vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kaavaluonnoksen nähtävillä olosta 8.3. - 9.4.2018 välisen ajan.
Kaava-alue sijaitsee Lokalahdella Pääskyniementien varressa, Houkonaukon rannoilla.
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa viimeistään 9.4.2018 klo 15.00 mennessä.
 
Kaava-asiakirjoihin voi tutustua lähemmin täällä >

Museo kaipaa valokuvia ja esineitä nuorisosta kertovaan näyttelyyn

Uudenkaupungin museossa avautuu toukokuussa näyttely Uusikaupunkilaisnuorison vapaa-ajanvietosta 1950-90 -luvuilla. Näyttelyssä keskitytään erityisesti nuorten omaehtoiseen vapaa-ajanviettoon, ulkopuolelle jätetään tällä kertaa mm. eri harraste- ja urheiluseuratoiminta. Näyttelyä varten jo talvella avattuun kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia.  Nyt on menossa näyttelyn käsikirjoitus, tekstien tuottaminen ja esineistön ja valokuvien keruu. Museokokoelmissamme ei ole paljonkaan aiheeseen liittyvää esineistöä tai kuvamateriaalia.

Kaupungin tarjoama jäteneuvonta siirtyi L&T:lle

Kaupungin tarjoama jäteneuvonta siirtyi 1.3. alkaen Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskukselle (entinen  kaatopaikka) puh. 050 385 9545 ja jäteneuvonnan sähköposti  jateneuvonta@uusikaupunki.fi


Yhteistyössä  Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltopalvelut ja Lassila & Tikanojan materiaalinkäsittelykeskus


Kaupungin kesätyöt 2018

Kuva kesäisestä Ruokolanjärvestä
Uudenkaupungin kaupungin tukemat ja järjestämät nuorten kesätyöt 2018

Hakuaika kaupungin oman organisaation kesätyöpaikkoihin 1. - 14.3.2018 ja yritystukipaikkoihin 1.3. - 31.5.2018.

Lue lisää täältä.

Haetaan palveluseteliyrittäjiä Uudenkaupungin vammaispalvelujen henkilökohtaiseen apuun 1.4.2018 alkaen

Uudenkaupungin sosiaalilautakunta on päättänyt ottaa käyttöön palvelusetelin vammaispalvelun henkilökohtaisen avun ostopalveluissa 1.4.2018 lukien.  Palveluseteli on yksi henkilökohtaisen avun järjestämistapa. Palvelusetelillä asiakas hankkii avun valitsemaltaan, kunnan hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta. Palvelussa noudatetaan sosiaalilautakunnan hyväksymää sääntökirjaa.
 

Ui kesäksi kuntoon -kampanja 1.3.-31.3.2018

Koko maaliskuun ajan uimahallissa kerätään uituja metrejä sekä vesijuosten tai vesijumpaten liikuttuja puolituntisia. Vesiliikuntasuoritukset voi jokainen merkitä uimahalleilta saataviin omiin henkilökohtaisiin suorituskortteihinsa.

Kampanjassa on "kilpasarjat": naisille ja miehille sekä vesijuoksu- ja vesijumppasarja, myös senioreille on omat sarjat. Kampanjan päätyttyä eniten suorituksia keränneet palkitaan ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan palkintoja.

Uudessakaupungissa kampanjaan osallistuville joka kuudes uintikerta on ilmainen!

Vammaisneuvoston toiminta tutuksi

Vammaispalvelut

Uudenkaupungin vammaisneuvosto järjestää tiedotustilaisuuden toiminnastaan
tiistaina 6.3.2018 klo 17.30 alkaen Uudenkaupungin seurakuntakeskuksessa.  

Tilaisuus aloitetaan kahvittelulla, jonka jälkeen vammaisneuvosto esittäytyy. 
Tarkoituksena on valottaa neuvoston tarkoitusta ja tehtäviä sekä kertoa, miten asioita käytännössä voidaan viedä eteenpäin. 

Satama-Kainpirtti asemakaavan muutos

Satama-Kainpirtin alueella on käynnistynyt asemakaavan muutoksen laatiminen, jossa tutkitaan sataman laajenemismahdollisuuksia VPK:n paviljongin suuntaan ja täyttämällä merialuetta .
Asemakaavoitus on tullut vireille sataman aloitteesta,  sillä satama tarvitsee toiminnan laajentuessa  lisää maa-aluetta. Ennusteen mukaan liikennemäärä kasvaa n. 5 % ja tilantarve n. 5000 m² vuosittain.

Ilmoitetaan kaavan vireille tulosta sekä pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 22.2. - 26.3.2018 välisen ajan. (MRL 62§, 63§)