Suomi

Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa

Kutsu yhdistysiltaan
Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa kaupungin ja kolmannen sektorin väliseen yhdessä tekemiseen – yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja kutsutaan mukaan osallistumaan!
 
Useissa kuntien strategioissa mainitaan yhdistykset ja järjestöt yhteistyökumppaneina. Strategiamaininnoista huolimatta useimmista kunnista periaatteet ja linjaukset yhteistyölle kuitenkin puuttuvat tai yhdistykset nähdään vain potentiaalisina palvelujen tuottajina, ei tasaveroisina kehittämiskumppaneina.
 

Postia Uudenkaupungin vapaa-ajan asukkaille

Kulttuurikeskus Crusellin alakerrassa on viime päivien ajan käynyt kova kuhina, kun Uudenkaupungin vapaa-ajan asukkaille lähetettäviä infokirjeitä on kasattu postitusta varten. Postitusurakkaan saatiin tänäkin vuonna apuja Novidasta, josta postitustyöhön osallistui yhteensä 16 tehokasta merkonomiopiskelijaa.

Yksityistieavustukset kaupungilta ovat haettavissa

Uudenkaupungin kaupunki ilmoittaa haettavaksi avustukset yksityisteiden kunnossapitomenoihin. Avustushakemukset tulee palauttaa 3.5.2019 mennessä  ja ne on tehtävä teknisen lautakunnan hyväksymälle lomakkeelle.
 
Avustusta voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen tai yritystoiminnan pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vain yli 300 metrin matkalla sijaitsevan vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan.

Asemakaavoja nähtävillä 21.3.- 23.4.2019

Seuraavat asemakaavamuutokset ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt
IV kaupunginosan korttelia 17 ja osaa 18 korttelia sekä puisto- ja katualueita ja palloilukenttää koskeva asemakaavan muutos ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä. Kaavan tavoitteena on mm. päiväkodille suuntautuvan liikenteen sujuvuuden parantaminen.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alue

Hiulle uusia omakotitontteja

Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa varattavaksi 24 omakotitonttia Hiun 3. vaiheen asuntoalueelta.
Kirjallisia varauksia tonteista otetaan vastaan 1.4.2019 klo 9.00 –  15.4.2019 klo 12:00  ja ne vuokrataan tarjousten perusteella, kuitenkin vähintään pohjahintaan.
Pohjahinta Hiun alueella on 13,78 €/m² sidottuna tammikuun 2019 elinkustannusindeksin pistelukuun 1950, josta vuokra on 5 %. Varausajan päättymisen jälkeen varaamattomaksi jääneet tontit vuokrataan pohjahinnalla.

Rauman ja Uudenkaupungin museoiden yhteinen hanke sai Museoviraston avustusta

Wahlbergin museotalo Uudessakaupungissa
Museovirasto on myöntänyt Rauman museon ja Uudenkaupungin museon yhteishankkeelle 35 000 euroa valtionavustusta. Hankkeen omarahoitusosuus on 10 000 euroa. Avustus myönnettiin museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitetusta rahoituksesta. Rauman museo toimii hankkeen vetäjänä. Hanke alkaa 1.6. ja päättyy 31.12.2020.
 

Uusikaupunkilaisnuoret ilmastoasialla

Joukko Uudenkaupungin yhtenäiskoulun 9. luokkalaisia marssi tänään kaupungintalo Mörnen pihalle esittämään tiukkoja ilmastokysymyksiä kaupungille. Nuorten viestiä vastaanottamassa oli kaupunginjohtaja Atso Vainion lisäksi mm. kaupunkisuunnittelun väkeä. Kysymykseen mitä kaupunki tekee ilmastoasioiden eteen, kaupunginjohtaja vastasi, että kaupunki tekee paljonkin, mutta aina on parantamisen varaa. Keskustelussa nousi esiin mm. hiilineutraalisuustavoitteet, kaavoituksella vaikuttaminen, kierrätys ja kouluruokailukin. Myös jokaisen asukkaan omaa osuutta korostettiin. 

Kulttuuriavustukset haettavissa

Pöydällä avustushakemus ja kynä
Uudenkaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain avustusta kaupungin kulttuuritoimintaa edistäviin ja monipuolistaviin tarkoituksiin. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan eri taidemuotojen harrastamista ja harjoittamista, taidepalveluiden käyttöä ja monipuolista tarjontaa, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista. Avustuksia voivat hakea esimerkiksi orkesterit, kuorot, teatteriryhmät, kuvataidejärjestöt tai yksittäiset toimijat. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niistä päättää hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta.

Uudenkaupungin kaupungin kesätyöpaikat haettavissa

Uudenkaupungin kaupunki työllistää jälleen tulevana kesänä nuoria omiin toimipisteisiinsä. Paikkoja on jaossa 80 ja niihin voi hakea 8.-21.3.2019. Kesätyöpaikkoja on tarjolla mm. päiväkodeissa, vanhainkodeissa, museossa, kirjastossa, kulttuuripalveluissa, vihertoimessa, kiinteistönhoidossa, puhdistuspalveluissa ja ruokapalveluissa.