Suomi

Äänestäminen eduskuntavaaleissa 2019

Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3.–9.4.2019.
 
Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin.
 

Vesikatkos Tanhuankujalla ja Viikaistenkadulla ke 3.4. klo 9-12

Palopostin korjaustyöstä aiheutuva vesikatkos koskee Tanhuankujalla kiinteistöjä nro 2, 4 , 6 ja 8 sekä Viikaistenkadulla kiinteistöjä nro 13, 15 ja 17.

Kuntalaiskyselyyn kertyi yli 1600 vastausta!

Uudenkaupungin kuntalaiskysely on päättynyt. Kyselyyn osallistui yli 1600 vastaajaa, joista 86% on kaupungissa vakituisesti asuvia, 8% henkilöitä, joilla on mökki Uudessakaupungissa, sekä 4% henkilöitä, jotka käyvät koulussa tai töissä Uudessakaupungissa. 2% vastaajista oli vierailulla kaupungissa. Yleisesti näin aktiivinen kyselyyn osallistuminen yllätti meidät ja olemme kovin kiitollisia uusikaupunkilaisten valmiudesta osallistua kaupungin kehittämiseen.

KELA jalkautuu Puustiin

Parempaa palvelua! Kelan palveluasiantuntija on tästä viikosta alkaen tavattavissa perjantaisin klo 10-12 Aktivointikeskus Puustissa aikuisten vastaanotto Arvon tiloissa. Kokeilu on voimassa toukokuun loppuun asti. Olemme erittäin ilahtuneita tästä palvelusta, koska Kelan toimisto on Uudessakaupungissa avoinna maanantaista keskiviikkoon ja nyt työntekijä on helposti tavoitettavissa myös perjantaisin.
 

Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa

Kutsu yhdistysiltaan
Uudessakaupungissa suunnitellaan yhdistysohjelmaa kaupungin ja kolmannen sektorin väliseen yhdessä tekemiseen – yhdistyksiä, järjestöjä ja seuroja kutsutaan mukaan osallistumaan!
 
Useissa kuntien strategioissa mainitaan yhdistykset ja järjestöt yhteistyökumppaneina. Strategiamaininnoista huolimatta useimmista kunnista periaatteet ja linjaukset yhteistyölle kuitenkin puuttuvat tai yhdistykset nähdään vain potentiaalisina palvelujen tuottajina, ei tasaveroisina kehittämiskumppaneina.
 

Postia Uudenkaupungin vapaa-ajan asukkaille

Kulttuurikeskus Crusellin alakerrassa on viime päivien ajan käynyt kova kuhina, kun Uudenkaupungin vapaa-ajan asukkaille lähetettäviä infokirjeitä on kasattu postitusta varten. Postitusurakkaan saatiin tänäkin vuonna apuja Novidasta, josta postitustyöhön osallistui yhteensä 16 tehokasta merkonomiopiskelijaa.

Yksityistieavustukset kaupungilta ovat haettavissa

Uudenkaupungin kaupunki ilmoittaa haettavaksi avustukset yksityisteiden kunnossapitomenoihin. Avustushakemukset tulee palauttaa 3.5.2019 mennessä  ja ne on tehtävä teknisen lautakunnan hyväksymälle lomakkeelle.
 
Avustusta voidaan myöntää niille pysyvän asutuksen tai yritystoiminnan pääsyteille, joille on perustettu tiekunta. Vain yli 300 metrin matkalla sijaitsevan vakituisen asutuksen tai yritystoiminnan piirissä olevaa tieosuutta tuetaan.

Asemakaavoja nähtävillä 21.3.- 23.4.2019

Seuraavat asemakaavamuutokset ovat nähtävillä asianosaisten kuulemista varten:

Hakametsän päiväkodin liikennejärjestelyt
IV kaupunginosan korttelia 17 ja osaa 18 korttelia sekä puisto- ja katualueita ja palloilukenttää koskeva asemakaavan muutos ilmoitetaan vireille tulleeksi sekä osallistumis- ja arviontisuunnitelma pidetään nähtävillä. Kaavan tavoitteena on mm. päiväkodille suuntautuvan liikenteen sujuvuuden parantaminen.
 
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen alue

Hiulle uusia omakotitontteja

Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa varattavaksi 24 omakotitonttia Hiun 3. vaiheen asuntoalueelta.
Kirjallisia varauksia tonteista otetaan vastaan 1.4.2019 klo 9.00 –  15.4.2019 klo 12:00  ja ne vuokrataan tarjousten perusteella, kuitenkin vähintään pohjahintaan.
Pohjahinta Hiun alueella on 13,78 €/m² sidottuna tammikuun 2019 elinkustannusindeksin pistelukuun 1950, josta vuokra on 5 %. Varausajan päättymisen jälkeen varaamattomaksi jääneet tontit vuokrataan pohjahinnalla.