Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy Kelalle 1.1.2017

Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kotikuntasi sosiaalitoimistossa.

Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa. Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran.

Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Toimeentulotuki uudistuu 1.1.2017 (Kelan esite)

Voit seurata uudistuksen valmistelua toimeentulotuen uutiskirjeestä
www.kela.fi/uutiskirjeet.