Suomi

Päätös ympäristölupahakemuksesta, Onkakatu

Päätös ympäristölupahakemuksesta ja hakemuksesta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta / Metsäenergiapuun, jätepuun ja muualla tuotetun puuhakkeen vastaanotto ja välivarastointi sekä puuaineksen murskaus ja haketus / Energia- ja KierrätysParkki Oy / Onkakatu, Uusikaupunki

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta on tehnyt 4.2.2020 § 4 päätöksen Energia- ja KierrätysParkki Oy:n ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta hakemuksesta ja 199 §:n mukaisesta hakemuksesta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakemus koskee metsäenergiapuun, jätepuun (20 01 38,  17 02 01, 15 01 03) ja muualla tuotetun puuhakkeen vastaanottoa ja välivarastointia sekä puuaineksen murskausta ja haketusta osoitteessa Onkakatu, Uusikaupunki, kiinteistöllä 895-8-30-11.
Päätös on nähtävillä 6.2. – 16.3.2020 osoitteessa  http://uki01.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20203862-4

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 16.3.2020.
Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 Vaasa, vaasa.hao@oikeus.fi tai https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#
Tämä kuulutus on julkaistu 6.2.2020 Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivän edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Puottula, puh:   040 725 3929, sähköposti: etunimi.sukunimi@uusikaupunki.fi