Kaupunkisuunnittelu

Osoitekartta päivitetään, tiennimiehdotuksia otetaan vastaan helmikuun loppuun asti

Kaupunki on päivittämässä osoitekarttaansa, jonka edellinen päivitys on vuodelta 2014.
Haja-asutusalueella teiden nimet on annettu osoitekartan laatimisen yhteydessä, tien asukkaiden nimiehdotukset huomioiden.

Osoitekartan laatimisen yhteydessä tarkistetaan teiden nimeämistarpeita, jonka vuoksi pyydetään myös asukkaiden ehdotuksia uusien, nimeämättömien teiden nimeämiseksi.

Tien nimeämisen pääperiaatteet

  • Jokainen erillinen tie, joka johtaa vähintään kolmelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle, tulisi nimetä.
  • Erityisten pitkien teiden sivuhaaroja voidaan nimetä omalla nimellä tarpeen mukaan.
  • Teiden nimeämisessä hyödynnetään ensisijaisesti perinnäistä paikannimistöä.
  • Uusi nimi ei saa olla käytössä muualla kunnan alueella eikä sitä saa voida sekoittaa jo olemassa olevaan tien nimeen.
Uudet tien nimet hyväksyy tekninen lautakunta.
 

Tiennimiehdotukset pyydetään ilmoittamaan mielellään sähköisesti karttapohjaisen palvelun kautta. Siellä voit osoittaa tien kartalla ja ehdottaa sille nimeä.
Siirry karttakyselyyn


Nimiehdotuksia otetaan vastaan helmikuun 2021 loppuun asti.
Tässä yhteydessä ei tehdä muutoksia jo nimettyjen teiden nimiin, mutta virheellisiä osoitteita on mahdollisuus korjata.
 
Ehdotuksia voi myös jättää:
- sähköpostitse: karttapalvelu(at)uusikaupunki.fi, nimeä posti "osoitetietojärjestelmä"
- kirjeitse osoitteella: Uudenkaupungin kaupunki, kaupunkisuunnittelu/osoitetietojärjestelmä, PL 20, 23501 Uusikaupunki
- jättämällä tieto kirjallisesti Yhteispalvelupisteeseen, Rauhankatu 10, 23500 UusikaupunkiOsoitekartta päivitetään sähköiseen muotoon ja se on kaikkien käytettävissä esimerkiksi Uudenkaupungin internetkarttapalvelussa, jossa toimii myös esim. osoitehaku.